Z kraju

Dni z zakazem handlu w 2019 roku. Zakupy tylko w jedną niedzielę

Z kraju

Niedziele handlowe w 2020 rokutvn24
wideo 2/35

Od 1 stycznia 2019 roku handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu. W życie weszły przepisy zaostrzające ograniczenie.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca. Zgodnie z nią w 2018 roku handel w niedziele był dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2018 roku, choć z wyjątkami.

PODSUMOWANIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE W 2018 ROKU

Zmiana zasad

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - w ostatnią.

Wyjątkiem jest kwiecień i grudzień: zakupy zrobimy także w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc (14 kwietnia) oraz dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie (15 i 22 grudnia).

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc, handel będzie możliwy do godziny 14.00.

W 2019 roku, oprócz Nowego Roku, handel będzie także zakazany w następujące święta: Trzech Króli (6 stycznia), Wielkanoc (21-22 kwietnia), Święto Pracy (1 maja), Święto Konstytucji 3 maja, Boże Ciało (20 czerwca), Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada) oraz Boże Narodzenie (25-26 grudnia).

Zakaz handlu w niedzielę i święta w 2019 rokuPAP

Będzie nowelizacja?

Ustawa w obecnej wersji przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą czy placówkach pocztowych.

Pod koniec listopada, po apelach związkowców z Solidarności, posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, która doprecyzowuje m.in. jakie placówki pocztowe mogą być wyłączone spod zakazu handlu.

"Z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak tłumaczono, chodzi o zablokowanie możliwości "podszywania się" niektórych sklepów pod placówki pocztowe i tym samym korzystania z ustawowego wyłączenia.

W nowelizacji zaproponowano także określenie kręgu osób, z których nieodpłatnej pomocy mógłby korzystać przedsiębiorca, "będący osobą fizyczną, prowadzący handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek".

Po zmianie prawa właściciel sklepu mógł korzystać z pomocy: małżonka, własnych dzieci, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma.

Wygaszanie handlu w niedziele

Od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Autor: mb//mmh / Źródło: PAP