Zakaz handlu w niedzielę nie tak szybko? Opinia MSZ to problem dla rządu

Z kraju

Komisja przyjęła projekt ustawy ograniczający handel w niedzieletvn24
wideo 2/6

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny opinię dotyczącą zgodności projektowanej ustawy ograniczającej handel w niedzielę z unijnymi przepisami. Z dokumentu wynika, że tak skonstruowane przepisy wymagałyby notyfikacji w Komisji Europejskiej. A to oznacza, że nie będą mogły one obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Projektowana ustawa przewiduje objęciem zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych.

"Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego" – czytamy w opinii podpisanej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. "W takim przypadku – czytamy dalej – konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535".

PRZECZYTAJ OPINIĘ MSZ

Opinia MSZ

Resort spraw zagranicznych zauważa, że projektowane przepisy zakazują handlu w określonych dniach i "mogą stanowić środek równoważny do ograniczenia ilościowego w swobodnym przepływie towarów, którego wprowadzenie wymaga uzasadnienia na gruncie art. 36 TFUE lub wymogów nadrzędnego interesu ogólnego".

"Wprawdzie, zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (...), zastosowanie do produktów z innych państw członkowskich przepisów krajowych, które ograniczają niektóre sposoby sprzedaży bądź ich zakazują, nie prowadzi do zakazanego na gruncie art. 34 TFUE utrudnienia wymiany handlowej między państwami członkowskimi, jednak tylko wtedy, gdy przepisy te obowiązują wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terytorium krajowym oraz dotyczą w ten sam sposób z prawnego i faktycznego punktu widzenia obrotu produktami krajowymi i produktami pochodzącymi z innych państw członkowskich" – czytamy w opinii MSZ.

Resort dodaje, że w projekcie brakuje analizy wpływu zakazu na obrót towarami i „nie jest możliwe przesądzenie, czy wspomniany wymóg jednakowego skutku wobec produktów krajowych i zagranicznych zostanie spełniony”.

"W przypadku, gdyby skutki zakazu okazały się bardziej dotkliwe dla produktów zagranicznych konieczne będzie wykazanie, że projektowane rozwiązania wprowadzające zakaz handlu oraz określające jego zakres obowiązywania są uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do przyjętego przez projektodawcę celu" – czytamy w opinii MSZ.

Opinia MSZ oznacza, że wejście w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele może się opóźnić.

Długa droga projektu

Obywatelski projekt wprowadzający ograniczenia w handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią zeszłego roku. Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność", zakładał ograniczenie handlu w niedziele w większości placówek handlowych.

Pod koniec października Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy.

Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Autor: Maciej Stańczyk / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock