TVN24 Biznes | Z kraju

Od lutego zmiany w handlu. Będzie też nowy obowiązek dla części sklepów

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier o projekcie nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele
Premier o projekcie nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzieleTVN24
wideo 2/6
TVN24Premier o projekcie nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele

Od 1 lutego sklepy, korzystające z wyłączeń z niedzielnego zakazu handlu, będą musiały prowadzić ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, w którym określono szczegóły dotyczące jej prowadzenia.

Od lutego 2022 roku zacznie obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Po zmianach otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, będzie możliwe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 procent przychodów danej placówki.

Zakaz handlu w niedziele. Obowiązkowa ewidencja sprzedaży od lutego

W rozporządzeniu Ministerstwa Finansów określono sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz treść jej wpisów. Jak czytamy w uzasadnieniu, ewidencja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek. "Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc" - instruuje MF.

"Ewidencja prowadzona w postaci papierowej jest zbroszurowana i ma kolejno ponumerowane karty. Wpisów w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i wyraźny. W przypadku korekty w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej wskazuje się datę jej dokonania oraz dokonuje się jej w taki sposób, aby pierwotna treść pozostała czytelna" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Określono także sposób, w jaki powinna być prowadzona ewidencja w postaci elektronicznej. "Powinna być prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk w porządku chronologicznym wraz z korektami oraz datami ich dokonania oraz być przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą" - napisano w uzasadnieniu.

Ustalono także wymagane elementy ewidencji, takie jak: liczba porządkowa wpisu, data albo okres uzyskania przychodu, numer dokumentu będącego podstawą wpisu, przychód z przeważającej działalności, przychód z pozostałej działalności, przychody ogółem, udział procentowy przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku.

Niedziele handlowe 2022

Ustawa, która wprowadziła ograniczenia w niedzielnym handlu, obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Na początku w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 2019 roku handel można było prowadzić w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. W 2020 roku rozpoczął się trzeci etap wdrażania zakazu - handlowych niedziel miało być siedem. Ostatecznie jednak liczba niedziel handlowych, w związku z epidemią COVID-19, w 2020 roku wzrosła do ośmiu.

Tymczasem w 2022 roku - podobnie jak w 2021 roku - handlowych niedziel będzie siedem. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas dwóch kolejnych niedziel poprzedzających Boże Narodzenie, jednej przed Wielkanocą i czterech ostatnich niedziel: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ograniczeniami w handlu objęte są także dni ustawowo wolne od pracy, na przykład 6 stycznia, 3 maja, 1 czy 11 listopada.

Handel w niedziele i święta w 2022 rokuPAP/Maciej Zieliński

Zakaz handlu w niedziele - wyjątki

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

To właśnie na jeden z wyjątków, dotyczący placówek pocztowych, powołują się większe sieci handlowe, które decydują się na otwieranie sklepów w niedziele niehandlowe. Korzystają z tego również markety budowlane.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości