Dużo znaków zapytania w sprawie niedzielnego zakazu handlu. Ministerstwo odpowiada

Z kraju

Niedziele handlowe w 2020 rokutvn24
wideo 2/35

Mimo że za nami już dwie niedziele z zakazem handlu, to pytań dotyczących ustawy nie brakuje. Powodem są liczne wyjątki i wyłączenia spod nowych przepisów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy zaktualizowały interpretację przepisów ustawy o ograniczeniu handlu m.in. o funkcjonowanie biur podróży, targowisk, punktów ksero czy kącików zabaw dla dzieci.

Wspólna interpretacja nowych przepisów autorstwa MRPiPS oraz PIP pojawiła się na początku marca. Teraz jednak rozszerzono publikację o kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące zakazu handlu w niedzielę.

Sklepy przy stacjach

Pierwszą nową kwestią, która pojawiła się w rozszerzonej wersji interpretacji, jest pytanie, czy w dni objęte zakazem dopuszczalne jest prowadzenie sprzedaży w sklepach przy stacjach paliw skierowanych wyłącznie na obsługę i ładowanie samochodów elektrycznych.

Według resortu i PIP - nie. Jak wskazano, taka stacja ładowania nie jest stacją paliw płynnych w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu, a co za tym idzie placówka handlowa znajdująca się na terenie takiej stacji jest objęta zakazem.

Zakaz nie dotyczy natomiast korzystania z samej usługi ładowania.

W odpowiedzi na kolejne pytanie resort podkreśla, że targowiska, bazary i różne giełdy staroci będą mogły działać w dni objęte zakazem. Jest jednak jeden warunek - handel musi być prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Co z kiermaszami i punktami ksero?

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy w niedzielę z zakazem handlu można zorganizować kiermasz przedmiotów używanych, tzw. pchli targ, w wynajętej sali targowej, zaadaptowanej na ten cel sali gimnastycznej bądź w plenerze.

Jak wyjaśniono, niedzielne ograniczenia nie obowiązują w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

Dlatego - zdaniem resortu i PIP - wydaje się możliwe, aby wspomniany tzw. pchli targ był objęty wyłączeniem spod ustawy.

Inną poruszoną kwestią jest świadczenie usług o charakterze poligraficznym. Czyli, czy punkt ksero jest objęty zakazem handlu przewidzianym w ustawie?

Jak wynika z interpretacji - nie. Wyjaśniono, że prowadzenia działalności usługowej związanej z poligrafią nie można uznać za prowadzenie handlu, natomiast obiekt, w którym taka działalność jest prowadzona, nie jest placówką handlową w rozumieniu ustawy.

Kąciki zabaw dla dzieci

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy kąciki zabaw dla dzieci zlokalizowane w galeriach handlowych są objęte zakazem. Ministerstwo i PIP rozróżniają tutaj dwie sytuacje.

W przypadku, gdy na terenie placówki handlowej przedsiębiorca wykonujący zarobkową działalność handlową wydzielił powierzchnię, na której zorganizowany jest kącik zabaw dla dzieci, to - zgodnie z interpretacją - należałoby przyjąć, że taką placówkę handlową trzeba traktować jako całość. Wówczas kącik zabaw dla dzieci jest jej integralną częścią i jest objęty zakazem.

Jeżeli jednak sala zabaw dla dzieci jest zlokalizowana jako odrębna działalność usługowa w centrum handlowym, czyli na dużej powierzchni, na której wykonuje zarobkową działalność handlową wielu przedsiębiorców, to należałoby przyjąć, że podmiot prowadzący salę zabaw dla dzieci świadczy usługi niezależnie od podmiotów prowadzących zarobkową działalność handlową. Tym samym taki podmiot nie jest objęty przepisami ustawy.

Biura podróży i sklepy sportowe

W odpowiedzi na kolejne pytanie ministerstwo rodziny wraz z inspekcją pracy podają, że pracownicy zapewniający działalność targowisk i bazarów, czyli osoby pobierające opłaty, sprzątające teren targowiska, jak i obsługujące toalety nie są objęte zakazem handlu.

Osoby te nie wykonują pracy w handlu ani też czynności związanych z handlem.

Następne pytanie dotyczy tego, czy sklep zlokalizowany na terenie klubu sportowego może być otwarty w niedziele. Zdaniem autorów nowych przepisów - tak. W interpretacji przypomniano, że ograniczenie nie obowiązuje bowiem w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Inaczej ma się sytuacja ze sklepami klubów sportowych zlokalizowanymi w galeriach handlowych, które muszą być zamknięte.

Resort i PIP odnoszą się też do biur podróży sprzedających wycieczki. Jak wskazano, ustawa nie ma do nich zastosowania. W interpretacji wyjaśniono, że działalność polegająca na sprzedaży usług turystycznych nie stanowi handlu w rozumieniu ustawy, nie dochodzi bowiem do wymiany towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Biura podróży mogą być zatem otwarte w dni objęte zakazem.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl