Z kraju

Zajrzą do namiotów i sprawdzą warzywa. Kontrole na wakacjach

Z kraju


Zakaz mycia się w naturalnych zbiornikach wodnych, budowanie oddzielnych latryn dla chłopców i dziewcząt, obieranie warzyw w dniu spożycia, nieużywanie naczyń z uszkodzoną emalią - to niektóre z zaleceń GIS dla obozów organizowanych pod namiotami, np. przez harcerzy.

Główny Inspektor Sanitarny opublikował zaktualizowaną instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów.

Obóz harcerski

Podkreślono w niej specyfikę działalności wychowawczej prowadzonej "metodą harcerską", polegającej na uczeniu samodzielności w warunkach polowych, m.in. jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków, własnoręczne wykonywanie elementów wyposażenia – pryczy, stołów, ławek itd. oraz budowę i utrzymanie obozowej infrastruktury – kuchni, latryn i umywalni. Jednym z założeń, jest bowiem - jak wskazano - „minimalizacja udogodnień cywilizacyjnych i dbanie o środowisko naturalne”.

Instrukcja dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży w stałych obozach, organizowanych bez stałej infrastruktury, w grupach do 50 osób.

Przed rozpoczęciem obozu zaleca się konsultacje z właściwym terenowo powiatowym inspektorem sanitarnym. Ustalić należy m.in. sposób zaopatrzenia w wodę, postępowanie z odpadami czy przydatność wody do kąpieli. Zamiar wypoczynku należy zgłosić kuratorowi oświaty.

Kąpiel w jeziorze

W instrukcji napisano, że zabronione jest mycie się w naturalnych zbiornikach wodnych lub ciekach wodnych. Dopuszczalne jest natomiast mycie się czerpaną z nich wodą, pod warunkiem używania środków ulegających biodegradacji i odprowadzania zużytej wody do dołów chłonnych w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od zbiornika.

W instrukcji wskazano, że odległość między namiotami powinna gwarantować swobodne przejście, a sąsiadujące namioty nie mogą być połączone linami. Kanadyjki, łóżka polowe i prycze mają stać tak, by można było do nich podejść.

„W przypadku korzystania z małych namiotów zabronione jest układanie posłań bezpośrednio na ziemi. Należy spać na materacach, w szczególności pneumatycznych lub podgumowanych albo na matach turystycznych” – zaznaczono.

Ziemianka i latryna

Instrukcja przypomina, że osoby mające kontakt z żywnością powinny ze szczególną starannością przestrzegać higieny i być zdrowe, co ma potwierdzać zaświadczenie lekarskie.

Produkty powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. W przypadku gdy obóz ma prąd, konieczne jest posiadanie urządzeń chłodniczych. „W obozach niekorzystających z energii elektrycznej, należy urządzić chłodnię, którą może być np. sucha piwniczka zbudowana w ziemi. Produkty przechowywane w ziemiance muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem” – głosi instrukcja.

Zalecono w niej m.in. by ziemniaki i warzywa obierać w dniu spożycie, nie używać naczyń z uszkodzoną emalią, a deski do krojenia oznaczyć - np. MS - mięso surowe, W - warzywa, P - pieczywo. Układając jadłospis, warto zaś wybierać potrawy nie wymagające skomplikowanego procesu przygotowania.

Instrukcja zaleca budowanie oddzielnych latryn dla chłopców i dziewcząt – „na uboczu, w miejscach osłoniętych, na terenie suchym, po stronie zawietrznej do obozu”; w odległości co najmniej 70 metrów od obozów. Jedno „stanowisko” ma przypadać na 15 osób. Dojście powinno być widoczne także w nocy.

Instrukcja z czerwca br. zastąpiła tę wydaną w maju 2010 r.

Zobacz. czy będzie nas stać na wakacje, jeśli nastąpi Brexit:

Autor: MS / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości