Rewolucja na torach. Krajowe trasy także dla zagranicznych przewoźników

Z kraju

Centralny Port KomunikacyjnyKluczowe linie kolejowe dla superlotniska

Otwarcie na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej oraz większa niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej. To główne założenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. W czwartek projekt pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Rada Ministrów we wtorek przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych.

Teraz ustawa trafiła do Sejmu. Zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie parlamentu, w środę projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Zmiany na kolei

Według resortu dzięki nowym przepisom ograniczona będzie możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę. W Polsce głównym zarządcą infrastruktury jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zakazane będzie łączenie określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego. Ograniczona zostanie ponadto możliwość zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom. W nowelizacji zaproponowano między innymi: zakaz wzajemnego udzielania pożyczek pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem, a także obowiązek prowadzenia przez zarządcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej współpracy handlowej i powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa. Wskazano, że projektowana zmiana wprowadza możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny.

Zaproponowano też zmiany w zakresie monitorowania punktualności oraz rekompensat z powodu opóźnienia pociągu. Zgodnie z projektem zarządca ma ustalać sposób ustalania wysokości rekompensat należnych z tytułu opóźnienia pociągu. Pod uwagę będzie brany między innymi udział w odpowiedzialności za spowodowane zakłócenia.

Rozszerzono także katalog kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po wejściu w życie nowelizacji będzie mógł on żądać od zarządcy informacji o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. UTK będzie sprawować nadzór nad negocjacjami, których przedmiotem są opłaty za dostęp do infrastruktury oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika.

ZOBACZ PROJEKT

Zagraniczni przewoźnicy w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury podkreśliło, że "nowelizacja przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny".

"Obowiązujące przepisy ograniczają możliwość dostępu do rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, pozwalając wyłącznie na wykonywanie międzynarodowego przewozu osób lub przewozu rzeczy, co oznacza, że przewoźnicy ci nie są uprawnieni do wykonywania krajowych przewozów osób" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Wprowadzone rozwiązania mają wyeliminować dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie. Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" informowała, że zagraniczni przewoźnicy na polskich torach mogą się przyczynić do tego, że ceny biletów na ekspresy na najbardziej obleganych trasach będą niższe nawet o połowę.

Wejście w życie

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po dwóch miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock