Z 20 mld zł na plusie do 150 mln zł na minusie. Tak OFE traciły swoją pozycję

Z kraju

shutterstock.comWynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 r. był ujemny, w kwocie 147,6 mln zł.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 r. był ujemny, w kwocie 147,6 mln zł. Rok wcześniej było to 19,9 mld zł na plusie - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Opublikowane dane GUS opracował na podstawie danych przekazanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

O 2,5 mld zł mniej

Wynika z nich, że w 2014 r. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 42,0 mln zł odsetek. W porównaniu z 2013 r., kwota wpłaconych składek była niższa o 2,5 mld zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 203 mln zł. Dodano, że od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2014 r., ZUS przekazał do funduszy 203,2 mld zł składek oraz 3,6 mld zł odsetek.

Urząd wskazał, że w minionym roku przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza spadek o 51,9 proc. w skali roku.

"Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. osiągnął ujemną wartość 147,6 mln zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 4,3 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 4,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Topniejące aktywa

Z danych wynika, że aktywa ogółem funduszy na koniec ub.r. wyniosły 149,4 mld zł i zmniejszyły się o 50,3 proc. (o 151,4 mld zł) w relacji rdr. Dodano, że zasadniczy wpływ na to miały wprowadzone zmiany prawne związane z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. W efekcie w lutym 2014r. fundusze przekazały do ZUS aktywa warte 153,2 mld zł.

W komunikacie GUS czytamy, że w portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 123,3 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2013 zwiększył się o 41,4 pkt proc.

"Obligacje wyniosły 13,2 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się o 43,0 pkt proc. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się o 1,1 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" - napisano.

OFE na giełdzie

GUS podał też, że wartość inwestycji OFE w akcje notowane na GPW wyniosła 177,8 mld zł, to spadek o 2,4 proc. rdr. "Akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym wycenione na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły: w sektorze finansowym – 53,8 mld zł, w sektorze przemysłowym – 30,6 mld zł, a w sektorze usługowym – 33,3 mld zł" - napisano.

Dodano, że inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 5,7 mld zł i stanowiły 3,9 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.

Z komunikatu GUS wynika również, że przychody powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), wynikające z zarządzania OFE wyniosły 2,0 mld zł, co oznacza wzrost o 21,8 proc. wobec 2013 r.

"Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 38,4 proc. przychodu (spadek udziału o 28,9 pkt proc.), natomiast przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 7,9 proc. przychodów ogółem (spadek udziału o 15,5 pkt proc. rdr)" - napisano w komunikacie.

Większe koszty zarządzania

Dodano w nim, że koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,8 mld zł i zwiększyły się o 7,0 proc., w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wyniosły 0,4 mld zł, co stanowiło 56,6 proc. tych kosztów.

"Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł, tj. o 32,7 proc. wyższym niż w 2013 r." - wskazał GUS.

"Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 1,3 mld zł zysku brutto, wzrósł on w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8 mld zł" - dodano.

W efekcie PTE zamknęły miniony rok 1,1 mld zł zysku netto, podczas gdy w 2013 r. było to 360,7 mln zł.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com