Wzrost przychodów TVN. Dzięki wysokiej oglądalności na otwarciu sezonu wiosennego

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatMarkus Tellenbach: TVN rozpoczął sezon wiosenny z sukcesem

Przychody TVN wzrosły w pierwszym kwartale 2015 roku o 3,6 proc. To efekt poprawy przychodów związanych z reklamą o 4,5 proc. oraz dobrych wyników operacyjnych we wszystkich obszarach działania, w szczególności wysokich wskaźników oglądalności głównego kanału na otwarciu sezonu wiosennego w marcu - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody TVN wzrosły o 3,6 proc. do 363 milionów zł w pierwszym kwartale, głównie w wyniku wzrostu przychodów związanych z reklamą o 4,5 proc., opłat abonamentowych nieznacznie niższych o 0,7 proc., wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów o 14,9 proc., spadku pozostałych przychodów o 7,8 proc.

Skorygowana EBITDA wzrosła o 5,3 proc. do 92 mln zł w pierwszym kwartale, przy poprawie przychodów częściowo skompensowanej wzrostem kosztów związanych z wiosenną ofertą programową. Skorygowana marża EBITDA wzrosła do 25,2 proc. z 24,8 proc. w analogicznym kwartale 2014 roku.

- TVN osiągnął w pierwszym kwartale przychody i skorygowaną EBITDA zgodne z oczekiwaniami. W warunkach postępującej poprawy naszego otoczenia gospodarczego, które charakteryzuje się niską inflacją, malejącym bezrobociem i rosnącą sprzedażą detaliczną, osiągnęliśmy lepsze wyniki operacyjne i finansowe we wszystkich kluczowych obszarach działalności – naszych własnych kanałach telewizyjnych, usługach na rzecz kanałów zewnętrznych oraz ofertach video online. Biorąc pod uwagę obiecującą perspektywę rynkową podtrzymujemy nasze oczekiwania na całoroczną jednocyfrową dynamikę przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz osiągnięcie skorygowanej EBITDA na poziomie ca. 590 milionów zł - ocenił Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN.

Raportowana EBITDA była 38 proc. niższa rok do roku i wyniosła 59 mln zł, przy wzroście udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych do 16 mln zł, skompensowanym z nadwyżką przez 48 mln zł jednorazowych kosztów związanych z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli. Koszty te obejmują 40 milionów zł związanych z Długoterminowym Programem Motywacyjnym oraz 8 milionów zł kosztów usług doradczych.

Wynik finansowy w pierwszym kwartale osiągnął 47 milionów zł w porównaniu do -76 milionów zł w porównywalnym okresie 2014 roku. Zmiana ta wynika przede wszystkim z dodatnich, głównie niezrealizowanych, różnic kursowych na naszych Obligacjach w wysokości 94 milionów zł w tym roku, w porównaniu do ujemnych różnic kursowych na poziomie 16 milionów zł w roku ubiegłym. Dodatkowo wynik finansowy poprawił się w efekcie braku kosztów skupu Obligacji w pierwszym kwartale bieżącego roku (w porównaniu do 11 milionów zł tych kosztów w zeszłym roku) oraz poprzez ograniczenie kosztów odsetek do 44 milionów zł w pierwszym kwartale 2015 r. z 48 milionów zł w analogicznym okresie 2014 r., dzięki udanej, częściowej redukcji długu przeprowadzanej w ubiegłym roku - podała spółka.

Zysk netto w okresie oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł w pierwszym kwartale 79 milionów zł.

Zadłużenie netto zmniejszyło się o 198 milionów zł rok do roku i osiągnęło na dzień 31 marca 2,0 miliardy zł, w wyniku umocnienia się złotego względem euro i zmniejszenia zadłużenia w 2014 r., co w połączeniu z wyższym poziomem gotówki obniżyło stosunek długu netto do skorygowanej EBITDA do poziomu 3,7x z 3,9x na koniec 2014 r. oraz z 4,3x rok temu.

Dywidenda

Zarząd TVN zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 102 mln zł, lub 0,30 zł za akcję, z zysków 2014 r., która wymaga zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dodatkowe wynagrodzenie akcjonariuszy może być rozważone przez Zarząd w ramach aktualnego programu skupu akcji własnych, ale będzie ono ograniczone do kwoty nie wyższej niż 150 mln zł oraz będzie brało pod uwagę ewentualne okoliczności wynikające ze zmiany kontroli.

Konkurencja w tyle

Jak podkreśliła spółka w komunikacie, oferta programowa głównego kanału TVN pokonała konkurencję na otwarciu sezonu wiosennego w marcu, osiągając średnie całodobowe udziały w oglądalności na poziomie 14,1 proc. w komercyjnej grupie docelowej i 16,3 proc. w miejskiej grupie docelowej.

Portfolio kanałów tematycznych TVN zwiększyło rok do roku udział w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej z 8,7 proc. do 9,1 proc. w pierwszym kwartale, w wyniku dalszego wzmocnienia oferty programowej i poszerzenia zasięgu technicznego.

TVN podała też, że nC+ - strategiczna spółka stowarzyszona TVN - miała na koniec marca 2,12 mln abonentów post-paid, przy średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,2 zł i przychodach w wysokości 525 mln zł w pierwszym kwartale. EBITDA w tym okresie wyniosła 105 mln zł, a udział TVN w zysku nC+ osiągnął 14,4 mln zł.

Wyniki finansowe TVNTVN

Autor: ToL//bgr / Źródło: tvn24bis.pl