Wyniki i wpływ kryzysu na Ciech

Opcje dają się we znaki. Z ich tytułu spółka Ciech straci około 6 mln złotych. Jednak jak zapewnia prezes Ciechu, Ryszard Kunicki - nie będzie to wielka strata dla spółki i o wiele mniejsza niż ta jeszcze ze stycznia tego roku.
Wyniki i wpływ kryzysu na Ciech

Opcje dają się we znaki. Z ich tytułu spółka Ciech straci około 6 mln złotych. Jednak jak zapewnia prezes Ciechu, Ryszard Kunicki - nie będzie to wielka strata dla spółki i o wiele mniejsza niż ta jeszcze ze stycznia tego roku.

Opcje dają się we znaki. Z ich tytułu spółka Ciech straci około 6 mln złotych. Jednak jak zapewnia prezes Ciechu, Ryszard Kunicki - nie będzie to wielka strata dla spółki i o wiele mniejsza niż ta jeszcze ze stycznia tego roku.

Pozostałe wiadomości