TVN24 Biznes | Z kraju

Są wyniki Orlenu za pierwszy kwartał. "Potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania"

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP
Obajtek reaguje na wyrok sądu
Obajtek reaguje na wyrok sąduTVN24
wideo 2/6
TVN24Obajtek reaguje na wyrok sądu

PKN Orlen podał w czwartek, że grupa osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku 1,88 miliarda złotych zysku netto przy 24,6 miliarda złotych przychodów. Jak ocenił prezes Daniel Obajtek, grupa kapitałowa jest dobrze przygotowana do budowy koncernu multienergetycznego.

"Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 289 mln zł zysk netto Grupy Orlen za trzy miesiące 2021 roku osiągnął wartość 1 mld 882 mln zł i był wyższy o 4 mld 127 mln zł rok do roku" - napisano w komunikacie.

"Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł" - napisano w komunikacie prasowym.

Dodano, że wyniki takie osiągnięto mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o 19 proc. i spadku sprzedaży o 11 proc. oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Bardzo dobre wyniki"

Jak podał Orlen, w pierwszym kwartale tego roku koncern kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Dodano, że zgodnie ze Strategią Orlen 2030, zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.

- Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez grupę Orlen w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 roku solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

- Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa Orlen jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego - dodał.

W komunikacie giełdowym dodano, że suma aktywów grupy na dzień 31 marca 2021 roku wyniosła 92 mld 39 mln zł i była wyższa o 8 mld 3 mln zł w porównaniu ze stanem z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wartość aktywów trwałych na 31 marca 2021 roku wyniosła 62 mld 190 mln zł i była wyższa o 2 mld 769 mln zł w porównaniu z końcem poprzedniego roku, głównie z tytułu zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 2 mld 221 mln zł oraz zwiększenia wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności o kwotę 350 mln zł, głównie w wyniku rozpoznania inwestycji we wspólne przedsięwzięcie Baltic Power w wysokości 268 mln zł.

Jak poinformował Orlen, w pierwszym kwartale tego roku w odniesieniu do otoczenia rynkowego grupa nadal obserwowała dużą zmienność w zakresie sytuacji popytowej oraz kształtowania się cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców, w tym ropy, cen energii oraz uprawnień do emisji CO2, co przekładało się na ceny sprzedaży i poziom osiąganej marży we wszystkich segmentach operacyjnych.

Działania podczas pandemii

Dodano, że od momentu wybuchu pandemii PKN Orlen oraz spółki z Grupy podjęły szereg działań w związku z koniecznością dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków funkcjonowania, jak również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń COVID-19.

Jak podała grupa, w pierwszym kwartale wszystkie stacje paliw sieci Orlen pozostawały otwarte i nie występowały zakłócenia w żadnym z obszarów funkcjonowania Grupy. Nie wystąpiły również żadne istotne zaburzenia w działalności operacyjnej grupy na rynkach zagranicznych.

W ocenie grupy obecnie łańcuch dostaw, zarówno w zakresie zakupu surowców i towarów, jak i w odniesieniu do wewnętrznych procesów logistycznych (m.in. dostaw paliw ciekłych z zakładu produkcyjnego na terminale paliw a następnie stacje paliw), pozostaje niezagrożony.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości