Polacy w mikrofirmach zarabiają mało. Średnio 1638 zł

Z kraju

ShutterstockW 2014 roku w Polsce działało 1 mln 826,3 tys. mikroprzedsiębiorstw

Niewiele ponad 1638 zł - tyle w 2014 roku przeciętnie otrzymywała na rękę osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie. W tego typu firmach, zatrudniających do dziewięciu osób, pracuje prawie 3,6 mln Polaków. W naszym kraju zatrudnienie ma około 16 mln osób. Dla porównania średnie wynagrodzenie w Polsce w sierpniu wyniosło 4024,95 zł brutto, czyli 2870 zł na rękę.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 roku ukształtowało się na poziomie 2256,6 zł wobec 2144,6 zł rok wcześniej. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie zawierające wszystkie obowiązkowe składki, które są odprowadzane przez pracodawcę z naszego wynagrodzenia (np. składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne).

Po odliczeniu wszystkich składek przeciętne wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach wyniosło w 2014 roku ok. 1638 zł. (2256,6 zł brutto). Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenia w całym sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 2015 roku ok. 2870 zł netto (4024,95 zł brutto).

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w podmiotach osób fizycznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 1950,9 zł (1425 zł netto), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 3298,5 zł (2365 zł netto).

Gdzie płacą najwięcej, a gdzie najmniej?

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w firmach prowadzących działalność z zakresu informacja i komunikacja (3428,4 zł brutto - 2455 zł netto) oraz obsługa rynku nieruchomości (3007,6 zł - 2161 zł netto), natomiast najniższe – w firmach zajmujących się pozostałą działalnością usługową (1879,4 zł - 1375 zł netto) oraz w rolnictwie (1886,1 zł - 1381 zł netto).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób było najwyższe w województwach: mazowieckim (2628,7 zł - 1898 zł netto) i pomorskim (2365,1 zł - 1714 zł netto), a najniższe – w województwach: świętokrzyskim (1983,1 zł - 1448 zł netto), podkarpackim (1990,6 zł - 1453 zł netto) oraz warmińsko-mazurskim (2016,3 zł - 1471 zł netto).

W 2014 roku w Polsce działało 1 mln 826,3 tys. mikroprzedsiębiorstw. To wzrost o 4,1 proc. w stosunku do 2013 roku. Pracowało w nich prawie 3 mln 600 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 rokuGUS

Wzrost przychodów

W ub. roku mikroprzedsiębiorstwa uzyskały 884,2 mld zł przychodów (co oznacza 5,2 proc. wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (43,7 proc.), przy czym w stosunku do 2009 roku zaobserwowano spadek tego udziału o 2,5 proc. Średnio przychody polskich mikroprzedsiębiorstw wyniosły w 2014 roku od 102,4 tys. zł (w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą działalność usługową) do 1 708,9 tys. zł (w jednostkach z sekcji: działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Przychody na jednego pracującego wyniosły 247,7 tys. zł - wobec 244,1 tys. zł rok wcześniej - i były najwyższe w firmach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1126,3 tys. zł) oraz handlową i naprawy pojazdów samochodowych (365,3 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (65,1 tys. zł).

Autor: tol/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock