Cudzoziemcy wydają w Polsce miliardy

[object Object]
Polska może pobić turystyczny rekordtvn24
wideo 2/4

Cudzoziemcy wydali w pierwszym półroczu 2019 roku w Polsce 21,8 miliarda złotych. To o 3,3 procent więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W samym drugim kwartale 2019 r. wydatki cudzoziemców na towary i usługi w Polsce ukształtowały się na poziomie 11,9 mld zł i były większe o 3,6 proc. rok do roku.

Jak wynika z szacunków urzędu statystycznego, najwięcej (49 proc.) wydali cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami, następnie z Ukrainą (19,3 proc.), Czechami (11,9 proc.), Słowacją (8,0 proc.), Białorusią (5,7 proc.), Litwą (4,7 proc.) i Rosją (1,4 proc.).

Według opracowania GUS wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w pierwszym półroczu wyniosły 10,2 mld zł - o 9,4 proc. więcej niż przed rokiem. W drugim kwartale Polacy wydali za granicą 5,4 mld zł - o 7,8 proc. więcej niż w drugim kwartale 2018 r.

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (52,9 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w drugim kwartale 2019 r.), następnie z Czechami (28,6 proc.), Słowacją (11,3 proc.), Litwą (3,0 proc.), Rosją (1,8 proc.), Ukrainą (1,7 proc.) i Białorusią (0,8 proc.).

Przekroczenia granic

Według szacunków GUS w pierwszym półroczu 2019 r. granicę Polski przekroczyło 145,3 mln osób - o 3,1 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2018 r. Z tego 87,4 mln przekroczeń dotyczyło cudzoziemców, a 57,9 mln - Polaków .

Zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków odnotowano w tym okresie wzrost ruchu granicznego - odpowiednio o 2,4 proc. i 4,1 proc.

"W drugim kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 79,8 mln, z tego 48,2 mln (60,4 proc.) cudzoziemców i 31,6 mln (39,6 proc.) Polaków. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 3,1 proc" - informuje GUS.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości