Górnicy najbezpieczniejsi w kopalniach Kompanii Węglowej. Pomimo strajków

Z kraju

KW S.A.Kompania Węglowa S.A. po raz trzeci z rzędu wybrana liderem bezpieczeństwa pracy górnictwa podziemnego

Kompania Węglowa (KW S.A.) po raz trzeci z rzędu wybrana liderem bezpieczeństwa pracy górnictwa podziemnego. Dzisiaj ogłoszono wyniki 20. edycji konkursu “Bezpieczna Kopalnia”, organizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy.

Na 31 ocenianych kopalń węgla kamiennego, pięć najwyższych lokat uzyskały załogi pięciu zakładów KW S.A. - Sukcesy w bezpieczeństwie pracy, uzyskane przez załogi kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. cieszą nas szczególnie, zważywszy na poważne problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się ta spółka od wielu miesięcy. Okazało się, że górnicy potrafią pilnować standardów bezpieczeństwa w skrajnie trudnej atmosferze, eskalacji protestów i w poczuciu zagrożenia miejsc pracy - mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

Bez wypadków

W Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” oceniane i porównywane są wskaźniki bezpieczeństwa pracy w 31 kopalniach wydobywających węgiel kamienny oraz trzech eksploatujących złoża rudy miedzi. Głównymi kryteriami rankingu są: trzy kolejne lata bez wypadków śmiertelnych, liczba wypadków lekkich, liczba kolejnych dni bez wypadku w roku konkursu oraz występujące w danym zakładzie zagrożenia naturalne, liczebność załogi i wielkość wydobycia w bieżącym roku.

KWK “Jankowice”, która znalazła się na czele rankingu po raz trzeci z rzędu, w okresie ostatnich sześciu lat nie odnotowała żadnego wypadku śmiertelnego.

Na drugim miejscu sklasyfikowano kopalnię „Brzeszcze”. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo trzy kopalnie: „Bolesław Śmiały”,„Piast”, „Ziemowit”.

W kategorii rud miedzi nagrody nie przyznano. Począwszy od 1996 roku i pierwszej edycji Konkursu “Bezpieczna Kopalnia”, tytuł kopalni najdłużej funkcjonującej bez wypadku należał do “Janiny”. Następnie tytuł przejęła KWK “Kazimierz-Juliusz”, która do ubiegłego roku, fedrowała przez 12 lat bez wypadku śmiertelnego. W długoletniej historii konkursu najwięcej razy na podium klasyfikowano kopalnie KWK: "Bolesław Śmiały" oraz "Kazimierz-Juliusz".

Jest lepiej?

Najwięcej niebezpiecznych wypadków występuje w kopalniach podziemnych. Jak podaje WUG, w ubiegłym roku wskaźnik wypadków na jeden tysiąc zatrudnionych w górnictwie wynosił 11 (o pięć mniej niż w 2010 roku). W poszczególnych rodzajach średnie wyniki przedstawiały się następująco. W górnictwie podziemnym - 14,2 (w 2010 r. - 20,9); w górnictwie węgla kamiennego - 13,5 (19,4); zaś w górnictwie miedzi - 18,2 (32). W okresie pięciu lat odnotowywany jest stały postęp w tym zakresie.

Niestety, w wypadkowości śmiertelnej dane nie są tak korzystne, informuje WUG. W 2014 roku, w KWK na 1 mln ton wydobywanego surowca, wskaźnik wypadków śmiertelnych wyniósł 0,28, w porównaniu do 0,20 w 2010. Nieco korzystniej sytuacja przedstawia się w przypadku podziemnych zakładów rudy miedzi, w 2014 roku wskaźnik wyniósł 0,12 przy 0,26 w 2010. Jako główne przyczyny wypadków śmiertelnych WUG, wskazuje: zapalenie i wybuch metanu, tąpniecie, oberwanie się skał ze stropu oraz ociosów.

Werdykt tegorocznej edycji konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony dzisiaj wieczorem podczas gali w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Zwycięzcę wybiera Wielka Kapituła Konkursu “Bezpieczna Kopalnia”, która w tegorocznej edycji pracowała pod przewodnictwem Piotra Wojtachy, wiceprezesa WUG.

Polski węgiel w pigułceTVN24 Biznes i Świat

Autor: mb

Źródło zdjęcia głównego: KW S.A.