TVN24 Biznes | Z kraju

Podwyżki dla emerytów w 2022 roku. Jest projekt

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Szef Solidarności o emeryturach stażowych
Szef Solidarności o emeryturach stażowychTVN24
wideo 2/9
TVN24Szef Solidarności o emeryturach stażowych

Z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, ze wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku pozostanie na poziomie ustawowego minimum. Wynosi ono 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacja na poziomie ustawowego minimum

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku będzie na poziomie ustawowego minimum.

Taką propozycję już pod koniec maja rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Rada nie wypracowała jednak zgodnego stanowiska w tej sprawie.

W razie nieuzgodnienia stanowiska RDS w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia. Rozporządzenie musi uwzględniać informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Minimalne świadczenia

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest znany po podaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1250,88 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 938,16 zł brutto.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości