Z kraju

Ostatnie godziny na złożenie wniosku o 500 plus. Niektórzy mogą stracić pieniądze

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

Do końca października trzeba złożyć wniosek o 500 plus, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać drogą tradycyjną od początku sierpnia, a w przypadku wniosków składanych online - od lipca. Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku.

Wypłata świadczeń

Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Złożenie wniosku później niż w październiku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wniosek o 500 plus

Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie 500 plus drogą elektroniczną mają do wyboru dwa kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.

Składając wniosek o świadczenie wychowawcze, można również złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start". Przyjmowanie wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł trwa do końca listopada.

W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości