Rząd nie obniży VAT. "Wola realizacji programu jest dominująca"

Z kraju

Wicepremier Morawiecki o uszczelnieniu VATtvn24
wideo 2/5

Założona przez rząd w projekcie budżetu na 2018 roku wielkość przychodów podatkowych jest wielkością ambitną, ale nie przeszacowaną - ocenił wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Lepsza finalna realizacja może dotyczyć między innymi CIT i akcyzy. Jak powiedział, do obniżenia stawki VAT może dojść, gdy system podatkowy odzyska swoja efektywność, a luka VAT zostanie sprowadzona do "racjonalnego poziomu".

- Dla wszystkich podstawowych podatków przyjmujemy wersję optymistyczną w ślad za prognozami makroekonomicznymi, czyli w ślad za oczekiwaniem malejącego bezrobocia czy wzrostu inflacji. Wydaje się, że to są założenia prawidłowe - powiedział we wtorek Biznes Janczyk. - Myślę, że jest dokładnie tak, jak powiedział wicepremier Morawiecki - to jest ambitny, trudny budżet, ale mamy ambicje, żeby on został zrealizowany - dodał.

Bez większego ryzyka

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok zapisano sumaryczne wpływy do budżetu z podatków na poziomie 332 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,6 proc. W tym, założono m.in., że wpływy z VAT mają wynieść 166 mld zł, z akcyzy 70 mld zł, z PIT 55 mld zł, zaś z CIT 32 mld zł. - One (założone wpływy podatkowe - red.) są optymistyczne w tym sensie, że rosnące. Ale są wyważone, na pewno nie są przeszacowane - powiedział. Minister ocenił, że nie widzi większego ryzyka dla realizacji planowanych na 2018 rok wpływów z tytułu VAT. - Po raz kolejny zakładamy ambitny wzrost podatku VAT. (…) Jeśli chodzi o VAT, to plan wzrostu o 20 mld jest realistyczny i nie sądzę, żeby były większe przeszkody do realizacji tych parametrów - powiedział.

Wpływy z akcyzy

W ocenie Janczyka, lepsza realizacja w 2018 rok może dotyczyć podatku CIT oraz podatku z hazardu. - Myślę, że znajdziemy jeszcze w tym roku czas, żeby przepracować regulacje, które mogą wpłynąć na zwiększenie wpływów z podatku CIT i realizacja CIT na przyszłym roku może być lepsza. O ile zdążymy przepracować projekt ustawy zgłoszonej przez MF w Sejmie - powiedział. - Przyjęliśmy też ostrożne założenie co do wzrostu dochodów z tytułu hazardu. Tu mamy szansę na wykonanie lepszych założeń, zarówno w tym jak i w przyszłym roku - dodał Janczyk. Minister ocenił, że wsparciem dla realizacji części dochodowej budżetu w 2018 roku może być "pełniejszy sposób" uruchomienia środków unijnych. Pewne rezerwy dostrzega także, w planowanych wpływach z akcyzy. - Akcyza jest założona w sposób bardzo ostrożny, ten planowany wzrost nie jest wielki. Ale nie chcemy szafować wielkościami - powiedział.

Podatek bankowy

Pytany o prawdopodobieństwo lepszej realizacji wpływów z podatku bankowego w 2018 roku, wobec planowanej kwoty w wysokości 4,5 mld zł, Janczyk ocenił prognozę MF jako "realistyczną i uprawnioną". - Zakładamy konserwatywnie i w sposób odpowiedzialny wykonanie tego podatku w wysokości 4,5 mld zł - dodał. Jak poinformował, w tym roku wpływy z podatku bankowego wyniosą 4,3 mld zł wobec planowanych 3,9 mld zł. - Dochód z tego tytułu zostanie przekroczony (w porównaniu do planu - red.). Po półroczu ten dochód wynosi 2,15 mld zł. Gdybyśmy ekstrapolowali (na cały rok - red.) to wyjdzie nam 4,3 mld zł - powiedział Janczyk.

Janczyk poinformował, że resort finansów przewiduje niewielkie zmiany w wykonaniu podatku od instytucji finansowych powiązane z implementacją MSR. - Zmieni się nieznacznie to, że ekspozycje kredytowe, które są zagrożone nie będą obarczone tym podatkiem. Wprowadzenie implementacji przepisów unijnych spowoduje, że od niektórych eskpozycji kredytowych, tych które nie są prawidłowo obsługiwane, nie będzie pobierany ten podatek - powiedział. - Ale nie szacujemy, żeby ta zmiana miała istotny efekt finansowy - dodał.

Obniżka VAT

Minister poinformował również, że rząd nie planuje ani na 2018 rok, ani w dalszej perspektywie wprowadzania żadnych kolejnych podatków sektorowych. - Zachowujemy się w tym obszarze zgodnie z naszymi deklaracjami. Nie chcemy podnosić podatków, chcemy zachować stabilność, która owocuje wzrostem gospodarczym i rosnącą pozycją polskich przedsiębiorstw - powiedział. Pytany o perspektywę czasową dla obniżenia podstawowej stawki VAT, Janczyk powiedział, że może to nastąpić, gdy system podatkowy odzyska swoja efektywność, a luka VAT zostanie sprowadzona do "racjonalnego poziomu". - Wtedy będziemy o tym mówić. Na dziś wola realizacji postulatów programowych jest dominująca, nie możemy eksperymentować. Zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, przewidywalny - powiedział.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Raporty: