Emerytury będą wyższe. Dzięki nowym przepisom

Z kraju

ShutterstockNowe przepisy wprowadzają też możliwość przeliczania emerytur według nowych zasad przez osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury

Emerytury będą wyższe - taki będzie efekt wchodzącej w piątek w życie noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowe przepisy doprecyzowują zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego.

Nowela pozwala na wybór tzw. tablicy dalszego trwania życia korzystniejszej dla osoby przechodzącej na emeryturę - albo tablicy z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, albo z dnia przejścia na emeryturę.

Przyszłe świadczenia

Z komunikatów dotyczących tablic dalszego trwania życia ogłaszanych przez GUS w latach 2011-2013 wynika bowiem, że średni wskaźnik dalszego trwania życia ulega stopniowemu wydłużeniu dla danej grupy wiekowej. Powoduje to ograniczenie pozytywnego wpływu wydłużenia aktywności zawodowej na wysokość przyszłej emerytury. - Każdego roku przybywa tych lat dalszego trwania życia i po przekroczeniu wieku emerytalnego, mimo opłacania wyższych składek, nie było odczuwalnego wzrostu emerytury ze względu na to, że wydłużał się wiek życia na emeryturze - tłumaczyła inicjatorka zmian w ustawie posłanka SLD Anna Bańkowska. - Dotyczy to oczywiście tych, którzy po przekroczeniu wieku emerytalnego pracowali lub pracują. W zależności od indywidualnych przypadków po wyliczeniu według nowych zasad kapitału początkowego, to mogą być nawet spore różnice w wysokości świadczeń - dodała. Ponadto nowela uznaje za okresy składkowe urlopy wychowawcze. - Te osoby, które już mają kapitał obliczony, a korzystały w życiu z urlopu wychowawczego, mogą też wystąpić do ZUS o podwyższenie im kapitału początkowego z tego tytułu - wyjaśniła Bańkowska.

Lata studiów

Umożliwia również uwzględnienie w kapitale początkowym okresów nieskładkowych związanych ze studiami wyższymi przed 1999 rokiem. Jak tłumaczył w rozmowie dr Kamil Zubelewicz z Collegium Civitas i Centrum im. Adama Smitha, "dotychczas osoba, która studiowała np. od 1997 roku, pod rządami starych przepisów emerytalnych, traciła te 2 lata studiów, które kiedyś wliczałyby się do emerytury; teraz może je odzyskać". Nowe przepisy wprowadzają też możliwość przeliczania emerytur według nowych zasad przez osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury. - Intencją posłów, którzy przygotowali projekt, było znalezienie tego, co można zrobić w niedoskonałym systemie emerytalnym, aby przynajmniej części osób wydawał się on bardziej odpowiadający życiu - wskazała Bańkowska. Według Zubelewicza "zmiany wynikają z chęci naprawienia niesprawiedliwych rozwiązań i z możliwości związanych z ograniczeniem działalności OFE". Jak dodał, są one ukłonem wobec różnych kategorii emerytów. - Wpływ tych zmian na finanse FUS nie będzie szczególnie wysoki - ocenił.

Emerytura nie uratuje nas przed ubóstwemTVN24 Biznes i Świat

Autor: msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock