TVN24 Biznes | Z kraju

Waloryzacja emerytur w czerwcu. Zapisy nie wzbudziły kontrowersji na komisji

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Przelał swoją "trzynastkę" szpitalowi zakaźnemu
Przelał swoją "trzynastkę" szpitalowi zakaźnemuTVN24
wideo 2/5
TVN24 Przelał swoją "trzynastkę" szpitalowi zakaźnemu

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła zapisy dotyczące zmiany zasad waloryzacji emerytur w czerwcu. Posłowie nie zgłosili poprawek do rządowej propozycji.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie do komisji finansów publicznych trafił w środę rządowy projekt nowelizacji pakietu antykryzysowego. Propozycje zawarte w projekcie przewidują między innymi zmianę zasad waloryzacji emerytur w czerwcu.

Podczas posiedzenia komisji nie zostały zgłoszone poprawki. Zapisy te nie wzbudziły kontrowersji i zostały poparte zgodnie z przedłożeniem rządowym.

Waloryzacja emerytur

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że wysokość emerytury stanowi kwota będąca wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Podstawą obliczenia jest suma kwot zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 grudnia 1998 r. i kapitału początkowego, obliczonego za okres ubezpieczenia przed 1999 r.

Do podstawy obliczenia emerytury dla osoby, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego, wlicza się ponadto zwaloryzowane środki zewidencjonowane na tzw. subkoncie. Jak wskazano w projekcie, czynnikiem, który determinuje wysokość emerytury – oprócz wydłużenia aktywności zawodowej – jest sposób waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Waloryzację przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę.

Przejście na emeryturę w czerwcu

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, w przypadku ustalania wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym.

Natomiast w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od dnia 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

W projekcie zaznaczono, że wskaźnik waloryzacji składek za pierwszy kwartał danego roku jest zwykle wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. W konsekwencji przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku.

Autor:mb

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości