Z kraju

Podwyżki i trzynasta emerytura. Dwie decyzje Sejmu

Z kraju

Premier o trzynastej emeryturze: nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborcza
Premier o trzynastej emeryturze: nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborczatvn24
wideo 2/8

Ustalenie zasad podwyżek dla emerytów i rencistów w 2020 roku i wprowadzenie wypłacanego co roku dodatkowego świadczenia, tak zwanej trzynastej emerytury przewidują dwie ustawy przyjęte w czwartek przez Sejm.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 444 posłów, jeden był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. To oznacza, że w 2020 roku waloryzacja procentowa (gdzie wskaźnik jest powiązany z inflacją i wzrostem płac) zostanie zastąpiona kwotowo-procentową. Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Za sprawą nowelizacji wzrosną także, do poziomu 1200 zł brutto, najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Posłanka Magdalena Biejat (Lewica) zgłosiła dwie poprawki do nowelizacji ustawy jako wnioski mniejszości. Pierwsza przewidywała, że najniższa renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosiłaby 1600 zł, a dla osób częściowo niezdolnych do pracy – 1200 zł, a najniższa emerytura i renta rodzinna wynosiłyby 1600 zł. Druga przewidywała, że kwota waloryzacji wynosiłaby nie mniej niż 100 zł. Obie poprawki zostały odrzucone.

Trzynastki

W czwartek Sejm uchwalił także ustawę, która przewiduje, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto. Za ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 432 posłów, przeciw był jeden poseł, 9 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na poprawki zgłoszone przez opozycję. Przewidywały one, że trzynaste emerytury nie mogłyby być finansowane z Funduszu Solidarnościowego i nie byłyby wypłacane osobom pobierającym najwyższe emerytury. Zgodnie z ustawą "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto. Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń socjalnych. "Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) i z budżetu państwa. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ma to kosztować ok. 11,75 mld zł. Po raz pierwszy "trzynastki", w kwocie 1100 zł brutto, zostały wypłacone w 2019 r. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób.

Autor: mp / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości