Wzrosły ceny ubrań i komputerów. Mniej zapłaciliśmy za jedzenie i samochody

Z kraju

opel.comw maju ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 2,2 proc. rdr

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w maju br. o 2,2 proc. licząc rok do roku - wynika z opublikowanych w czwartek wstępnych danych GUS. Spadek cen - o 0,3 proc. - odnotowano także w przypadku produkcji budowlano-montażowej.

Według komunikatu GUS, w okresie styczeń–maj 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., kiedy również notowano spadek - o 1,1 proc. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,4 proc., po spadku o 1,5 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej.

Co jest droższe?

GUS poinformował także, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2015 r. były o 0,3 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,5 proc. oraz w przetwórstwie przemysłowym - o 0,4 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,0 proc.).

Wzrosły również ceny m.in. w produkcji metali (o 0,9 proc.), wyrobów tekstylnych (o 0,8 proc.), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,6 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,5 proc.), urządzeń elektrycznych (o 0,4 proc.), mebli, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, napojów (po 0,2 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 0,1 proc.).

Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów farmaceutycznych (po 0,1 proc.), wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń (po 0,2 proc.), pozostałego sprzętu transportowego, odzieży (po 0,6 proc.) oraz skór i wyrobów skórzanych (o 1,1 proc.).

Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br. - poinformował GUS.

A co tańsze?

"Spadek cen zanotowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu o 2,1 proc., przy wzroście cen w górnictwie rud metali - o 1,0 proc. i spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,3 proc." - czytamy w komunikacie.

GUS dodaje, że w maju 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2 proc. niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 1,0 proc. w maju 2014 r.). Obniżono natomiast ceny w przetwórstwie przemysłowym o 2,8 proc. oraz w górnictwie i wydobywaniu o 1,0 proc.

Podniesiono z kolei ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1 proc. oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 1,7 proc. - informuje urząd.

GUS szacuje też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r. były o 0,1 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. "Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej obniżono po 0,1 proc., natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br. Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w porównaniu z majem ub. roku o 0,3 proc., kiedy notowano również spadek cen o 1,4 proc." - napisano w komunikacie.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: opel.com