URE wciąż bez nowego prezesa

Z kraju

Padł rekord zapotrzebowania na prąd. Winny upałtvn24bis
wideo 2/4

W konkursie na prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wyłoniono żadnego kandydata - poinformowała we wtorek Kancelaria Premiera. Kadencja obecnego Prezesa URE upłynęła 2 czerwca 2019 roku.

Konkurs dla kandydatów na Prezesa URE zapewne będzie powtórzony - oświadczył we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa URE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła 30 kwietnia 2019 r. Termin składania kandydatur upłynął 16 maja 2019 r. Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów, wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję.

2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE.

Obowiązki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest Regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Do kompetencji Prezesa URE należą m.in. udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Błaszczak CC BY-SA Wikipedia