Via Carpatia. Będzie korytarz transportowy biegnący przez Polskę aż do Grecji

Z kraju

tvn244149fb76-5ee1-11e4-8d42-0025b511229e

W Warszawie została podpisana deklaracja w sprawie budowy Via Carpatia. - Ta trasa pozwoli na rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

W spotkaniu dotyczącym realizacji Via Carpatia uczestniczyli wczoraj przedstawiciele ministerstw transportu m.in. z Bułgarii, Węgier, Czech, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rumunii. Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego przebiegającego przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię aż do Grecji. Przewidywana jest także budowa odgałęzień w kierunku na Ukrainę i Białoruś i w kierunku portów w Gdyni i Gdańsku. Na terenie Polski Via Carpatia przebiegać ma pomiędzy miastami Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek. Przedstawiciele Litwy, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji i Ukrainy podpisali deklarację ws. Via Carpatia, w której zapowiedziano podjęcie "wzmożonych działań w tej sprawie". Adamczyk poinformował, że Bułgaria jest zainteresowana projektem i "przy kolejnej okazji potwierdzi to przez kontrasygnatę". Czechy uczestniczyły w spotkaniu jako obserwator.

"Wysoka ranga inwestycji"

- Znajduje się tutaj potwierdzenie i deklaracja dalszych wzmożonych działań na rzecz realizacji tej inwestycji. Deklaracja jest także potwierdzeniem priorytetu realizacji inwestycji wchodzących w skład Via Carpatia w krajowych programach inwestycyjnych - powiedział Adamczyk. Jak wskazał, celem deklaracji jest potwierdzenie "wysokiej rangi tej inwestycji" w związku z koniecznością zapewnienia środków europejskich w obecnej perspektywie oraz wpisaniem korytarza Via Carpatia do europejskiej sieci bazowej TEN-T na całym przebiegu korytarza. - Via Carpatia jest szlakiem życia, szlakiem rozwoju regionów wschodnich państw Europy Środkowo-Wschodniej. To ważny szklak komunikacyjny, który łamie dotychczasową zasadę realizacji szlaków komunikacyjnych na osi wschód-zachód – powiedział Adamczyk. - Faktem niezaprzeczalnym jest, że utworzenie szlaku Via Carpatia wpisuje się w proces postępującej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Europy. Jestem przekonany o istotnej wartości dodanej dla całej Europy, a w szczególności dla jej części środkowej i wschodniej, pogłębionej współpracy w ramach regionu Karpat, w którym szlak Via Carpatia odegra rolę kluczową i będzie stanowił dźwignię rozwoju gospodarczego tej części Europy – dodał. Uczestniczący w spotkaniu marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że współpraca wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej odbywa się „we wszystkich obszarach”, a jednym z jej fundamentów jest rozwój szlaków komunikacyjnych.

Ważny element

- Droga Via Carpatia jest zasadniczym elementem, o którym myśleliśmy od dziesięcioleci. Cieszę się, że tak wiele europejskich państw jest zainteresowanych kontynuacją budowy trasy - powiedział Kuchciński. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który także brał udział w spotkaniu, podkreślił, że nie ma rozwoju bez dostępności do szlaków komunikacyjnych. „Mamy bardzo silną wolę, aby tę inwestycję zrealizować, bo jest ona bardzo ważna dla naszego kraju” – dodał. Kwieciński wskazał, że Via Carpatia ma znaczenie nie tylko dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla krajów bałtyckich: Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy, a także dla krajów bałkańskich, Turcji i krajów Bliskiego Wschodu. - Tego typu szklaki komunikacyjne jak Via Carpatia będą stanowiły bardzo ważną oś rozwoju w tych regionach. Ta droga będzie wpływała na rozwój nie tylko przez samą dostępność komunikacyjną, ale będzie powodowała współpracę naukową i biznesową, rozwój rolnictwa, turystyki. Będzie stanowiła oś rozwoju wzdłuż wschodniej granicy UE od Helsinek do Salonik, a nawet dalej aż do Turcji i Iranu – zaznaczył Kwieciński. Adamczyk pytany o koszt projektu odpowiedział: "Można powiedzieć, że koszty realizacji tej inwestycji nie przekroczą średnich europejskich kosztów realizacji inwestycji drogowych. Jeżeli chodzi o polski odcinek, to trwa analiza programu budowy dróg krajowych z września 2015 r. Program ten zabezpiecza połowę środków na realizację wpisanych tam inwestycji. Zrobimy wszystko, aby znaleźć źródła finansowania na odcinek Via Carpatia w Polsce".

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24