Z kraju

Zmiany w zakazie handlu w niedziele. Jest stanowisko ministerstwa pracy

Z kraju

Niedziele handlowe w 2020 roku
Niedziele handlowe w 2020 rokutvn24
wideo 2/35

To zmiany, o których wielokrotnie rozmawialiśmy z przedstawicielami handlowców i stroną związkową, stanowisko resortu rodziny i pracy jest pozytywne - powiedział wiceminister Stanisław Szwed, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Projekt nowelizacji złożyli w Sejmie posłowie PiS. Propozycja doprecyzowuje m.in. jakie placówki pocztowe mogą być wyłączone spod zakazu handlu. "Z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy" - czytamy w uzasadnieniu.

- Do tych zmian, które zaproponowali posłowie PiS, stanowisko naszego resortu jest pozytywne. To są zmiany, o których wielokrotnie rozmawialiśmy na spotkaniu z przedstawicielami handlowców, jak i stroną związkową - powiedział Szwed.

Wyjaśniał, że zmiany w obowiązujących przepisach zaproponowali posłowie PiS, a nie ministerstwo, ponieważ ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę była projektem obywatelskim.

Zwrócił uwagę, że trudno będzie wprowadzić w życie proponowaną nowelizację 1 stycznia 2019 r. - Może to być np. 1 marca, ale trudno mi konkretnie powiedzieć, jak to będzie, ponieważ jest to w gestii parlamentu - podkreślił wiceminister.

Jak podano w uzasadnieniu, "ocena dotychczasowego funkcjonowania przepisów ustawy (...) wskazuje z jednej strony na wysoki stopień respektowania przepisów ustawy przez przedsiębiorców, z drugiej zaś na zasadność wprowadzenia do ustawy kilku zmian".

Wsparcie rodziny

W nowelizacji zaproponowano także określenie kręgu osób, z których nieodpłatnej pomocy mógłby korzystać przedsiębiorca, "będący osobą fizyczną, prowadzący handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek".

Po zmianie prawa właściciel sklepu mógł korzystać z pomocy: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma.

Zastrzeżono jednak, że pomagający członkowie rodziny "nie mogą być pracownikami ani zatrudnionymi w placówce handlowej, prowadzonej przez takiego przedsiębiorcę". Jak dodano, pomoc może mieć miejsce "jedynie w tej placówce handlowej, w której przedsiębiorca będący osobą fizyczną osobiście wykonuje handel".

Z wykazu miejsc, gdzie zakaz handlu nie obowiązuje, usunięto placówki, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi. Jak uzasadniono, jest to "wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy w praktyce handlują przede wszystkim innymi towarami, niż wyroby tytoniowe", a papierosy sprzedają niejako "przy okazji".

Zaproponowano, aby projektowane przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca br. Zgodnie z nią, handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2018 roku (z wyjątkami). Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Natomiast od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Autor: ah//dap / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości