"Zapisane w ustawie o SKOK-ach kompetencje KNF mają charakter uznaniowy"

Z kraju


Zapisane w ustawie o SKOK-ach kompetencje KNF mają charakter uznaniowy, arbitralny i niepodlegający kontroli sądowej - takie zastrzeżenia prezydenta do nowelizacji ustawy z 2013 r. przedstawił w środę w TK, reprezentujący prezydenta, mec. Roman Nowosielski.

TK rozpatruje w środę skargi prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz posłów i senatorów PiS do ustawy o SKOK-ach.

Zarzuty

Zdaniem przedstawiciela prezydenta, nie można zaakceptować rozwiązań, które są i niedookreślone, i pozwalają KNF na zbyt dużą dowolność. - KNF może zrobić, co chce i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności - mówił mec. Roman Nowosielski. - A jeśli będzie to decyzja błędna i będzie roszczenie odszkodowawcze, zapłacimy za to wszyscy - dodał. - Pan prezydent podniósł w swojej skardze bardzo ważną kwestię, a mianowicie wolność zrzeszania się ludzi - mówił przedstawiciel Bronisława Komorowskiego. Przyznał, że w przypadku zakwestionowanych zapisów dochodzi do zderzenia dwóch interesów publicznych - właśnie wolności zrzeszania się, a także bezpieczeństwa gospodarczego.

Za duża dowolność

- Regulacja, która jest zaskarżona przez pana prezydenta, niestety stwarza za dużą dowolność ingerencji państwa w sferę życia obywateli i to ingerencji niekontrolowanej - mówił mec. Nowosielski. Prezydent zwrócił się do TK zwłaszcza o rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy o SKOK-ach ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności. - W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem - mówił prezydent w 2013 roku, uzasadniając swój wniosek do TK. - To budzi moje wątpliwości - podkreślił wówczas.

Trybunał oceni

Chciał też, by TK ocenił konstytucyjność zapisanej w ustawie "procedury przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez bank krajowy, możliwości przejęcia przez bank krajowy wybranych praw lub zobowiązań kasy", a także procedury likwidacji kasy oraz ochrony wierzycieli kasy, w przypadku częściowego jej przejęcia.

Materiał "Faktów TVN" na temat sytuacji w SKOK-ach.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Raporty: