Ziemia nie tylko dla rolników. Ministerstwo przedstawia nowe rozwiązania

Z kraju

ShutterstockUstawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 14 kwietnia, weszła w życie 30 kwietnia

Rolnicy i właściciele nieruchomości rolnych o niewielkim obszarze nie powinni mieć już problemów z otrzymywaniem kredytów i pożyczek, których zabezpieczeniem są grunty rolnicze. To efekt rozwiązań wypracowanych przez trzy ministerstwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, banki, notariuszy i rzeczoznawców majątkowych.

Nowelizację ustawy zapowiadał 9 czerwca w Sejmie wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Przyznał wówczas, że do resortu dochodzą sygnały o trudnościach z kredytami hipotecznymi, gdzie zabezpieczeniem są grunty rolnicze.

Owocne spotkania

W dniach 8, 14 i 21 czerwca odbyły się spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Podczas spotkań omówiono problemy powstałe w związku ze wstrzymaniem przez niektóre banki udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałaby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych.

Efektem przeprowadzonych rozmów jest wypracowanie rozwiązań, które ułatwią udzielanie rolnikom i właścicielom nieruchomości rolnych o niewielkim obszarze, kredytów i pożyczek, których zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości rolnej.

Grunty rolne

Najważniejsze propozycje dotyczą umożliwienia nabycia nieruchomości rolnych w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym przez inne podmioty niż rolnik indywidualny. Spod stosowania art. ustawy o księgach wieczystych i hipotece mają być wyłączone wszystkie nieruchomości rolne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotyczy to głównie nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Kolejna propozycja zakłada wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą suma hipoteki na nieruchomości rolnej, do której stosuje się przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie będzie mogła przewyższać kwoty kredytu lub pożyczki wraz z ich kosztami (odsetki, opłaty, prowizje itp.). W obecnym stanie prawnym rozwiązanie to dotyczy wartości rynkowej nieruchomości.

Obrót ziemią

Teraz propozycje tych rozwiązań zostaną przekazane do wykorzystania w trakcie prac parlamentarnych nad zmianą przepisów obowiązujących w tym zakresie. Przewidywany termin rozpoczęcia prac w Sejmie nad tymi propozycjami to pierwszy tydzień lipca 2016 r.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 14 kwietnia, weszła w życie 30 kwietnia. Nowe przepisy na 5 lat wstrzymują sprzedaż państwowych gruntów, wyjątkiem są nieruchomości do 2 ha oraz inne przeznaczone np. na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Zgodnie z nią podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi jest dzierżawa. Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią. Zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. Agencja Nieruchomości Rolnych uzyskała prawo pierwokupu ziemi, gdy uzna, że transakcja nie powinna dojść do skutku. Jednak nie dotyczy to dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Spod rygorów ustawy są wyłączone działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów), co oznacza, że będzie mógł je kupić nie rolnik.

Skutki uboczne ustawy o obrocie ziemią:

Skutki uboczne ustawy o obrocie ziemią

Autor: tol//ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock