TVN24 Biznes | Z kraju

Projekt w sprawie lasów w Jaworznie. Jest decyzja rządu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Skąd nazwa Izera? Prezes ElectroMobility Poland wyjaśnia
Skąd nazwa Izera? Prezes ElectroMobility Poland wyjaśnia
wideo 2/5
Skąd nazwa Izera? Prezes ElectroMobility Poland wyjaśnia

Dwa lata na możliwą zamianę terenów należących do Lasów Państwowych na inne grunty należące do Skarbu Państwa - taki okres czasu uwzględniono w projekcie, który przyjęła Rada Ministrów. Po zamianie na tych terenach ma być możliwe prowadzenie gospodarki leśnej - chodzi tu między innymi o grunty w Jaworznie. To właśnie tam ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

Na stronach KPRM poinformowano, że rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Został on przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

"Chodzi o wspieranie rozwoju"

"Rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej" - przekazano na stronie KPRM.

Dodano, że chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu.

W projekcie przypomniano, że obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Jak wytłumaczono, zgodnie z przyjętym przez rząd projektem w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

"Chodzi o wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii. Dotyczy to także poprawy jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych" - dodano w komunikacie.

Strona rządowa przekonuje, że projekt to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które widzą w tym szanse rozwojowe.

Co z obszarami chronionymi?

KPRM poinformowała, że projekt dodatkowo przewiduje możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości SP położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów SP z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

Jak zapewniono, ze względu na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie, w projekcie przewidziane zostały mechanizmy ograniczające. Zwrócono uwagę, że chodzi m.in. o czasowość obowiązywania przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację których zamiana może być dokonana.

Kolejnym zabezpieczeniem jest wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości SP pozostające w zarządzie LP określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych.

Kancelaria dodała, że następnym mechanizmem zabezpieczającym jest wyłączenie z zamiany obszarów objętych formami ochrony przyrody. "Chodzi o parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000" - podkreślono.

Projekt zawiera też zastrzeżenie, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Lasy Państwowe będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Kancelaria dodała ponadto, że projekt przewiduje także wymóg uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej ds. leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

W grudniu 2020 roku minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, samorządu Jaworzna i Lasów Państwowych podpisali w Katowicach "Memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów elektrycznych". W Jaworznie miałyby być produkowane polskie elektryki Izera.

W maju br. grupa posłów PiS skierowała do prac w Sejmie projekt ustawy mający również dać większą możliwość niż obecnie zamiany terenów należących do Lasów Państwowych. Spotkał się on jednak z krytyką opozycji i organizacji ekologicznych. Ostatecznie projekt ten został wycofany z niższej izby parlamentu po tym, jak większość na komisji zdobył wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe

Pozostałe wiadomości