Z kraju

Senat przyjął budżet. Cięcia w TK i RPO, więcej pieniędzy na Fundusz Kościelny

Z kraju

Ustawa budżetowa w Senacie
TVN24 BiSUstawa budżetowa w Senacie

Senat zakończył głosowania nad ustawą budżetową na 2016 rok. Senatorowie poparli poprawkę do budżetu zwiększającą o 8 mln złotych dotacje na Fundusz Kościelny. Opowiedzieli się również za zwiększeniem o 2,5 mln zł budżetu Kancelarii Senatu kosztem Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu odrzucono natomiast poprawki opozycji zwiększające budżet Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W sumie senatorowie głosowali nad 156 zgłoszonymi poprawkami. Przyjętych zostało 20, przede wszystkim te zarekomendowane wcześniej przez senacką komisję budżetu i finansów publicznych. Jedną z poprawek, którą przyjęto w piątkowym głosowaniu, zakłada przeznaczenie 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Senat przyjął też poprawkę, zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ.

Senatorowie zaakceptowali również poprawkę senatora Andrzeja Wojtyły (PiS) o przesunięciu 259 tys. z budżetu MSZ do budżetu resortu rodziny i pracy (chodzi o mniejsze niż przewidywano koszty przedstawicielstwa MRPiPS w Brukseli).

Pakiet Biereckiego

Senat poparł również pakiet poprawek do budżetu na 2016 r. przygotowanych przez Grzegorza Biereckiego (PiS), w tym tę zakładającą zwiększenie o 8 mln zł tegorocznych środków Funduszu Kościelnego. Poprawka zwiększająca o 8 mln zł dotacje na Fundusz Kościelny przyjęta została wbrew stanowisku rządu. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborczego.

Wśród przyjętych przez Senat poprawek Biereckiego znalazła się również ta zakładająca zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej kosztem mniejszych wydatków majątkowych Krajowej Rady Sądownictwa. - Żołnierze wyklęci zbyt długo czekali, by ich groby zostały odnalezione - uzasadniał Bierecki podczas senackiej debaty nad budżetem.

Uznanie senatorów uzyskały też poprawki zmniejszające o ponad 1,7 mln zł wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czemu sprzeciwiał się resort finansów. Zaoszczędzone w ten sposób środki miałyby zostać przeznaczone na zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną i turystykę - udział polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz na wydatki związane z procedurami upadłości biur podróży.

100 tys. zł ze zmniejszonego budżetu KRRiT miałoby trafić do nowej rezerwy celowej na "konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie w roku poprzedzającym 40 rocznicę jego śmierci".

Senat poparł też poprawki Grzegorza Biereckiego (PiS), zakładające przesunięcia 120 zł na potrzeby resortu gospodarki morskiej i 20 tys. zł do działu "gospodarka złożami kopalin".

Więcej dla PIP

Senat zaproponował też przesunięcie w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększenie o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Poparta została też poprawka senatora Biereckiego, która przewiduje przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie jej na wynagrodzenia i świadczenia. Senat przyjął też poprawkę przekazującą 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa). Inna przyjęta przez Senat poprawka przewiduje zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi.

Niespodziewanie senatorowie poparli także nie zaakceptowaną przez komisję poprawkę senatora Adama Gawędy (PiS), zakładającą zwiększenie wydatków bieżących Prokuratorii Generalnej o 500 tys. zł oraz wynagrodzeń w tej instytucji o 385 tys. zł.

Co odrzucono?

Odrzucone zostały m.in. poprawki opozycji, które zwiększały budżet Trybunału Konstytucyjnego o ok. 1,6 mln zł, m.in. na wynagrodzenia sędziów w stanie spoczynku, a także budżet Rzecznika Praw Obywatelskich o ok. 3,3 mln zł. Poprawka dotycząca TK została odrzucona, mimo poparcia przez senacką komisję budżetu i finansów. Przed głosowaniem senatorowie Marek Borowski (niez.) i Kazimierz Kleina (PO) apelowali, by przyjąć obie poprawki, bo - jak uzasadniali - utrzymują one jedynie wydatki obu instytucji na poziomie 2015 roku. Przekonywali też, że parlament nie powinien "karać" TK i RPO zmniejszaniem budżetu w związku z tym, że rządząca większość jest z nimi w politycznym sporze.

Poprawka dla szkoły Rydzyka

Senat nie zajmował się na ostatnim posiedzeniu poprawką przeznaczającą 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Taką poprawkę do ustawy budżetowej w Sejmie zgłosił PiS, a następnie po burzy medialnej się z niej wycofał. Premier Beata Szydło zapowiadała jednak, że poprawka powróci w Senacie. Tak się jednak nie stało. Jeszcze przed rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia wyższej izby parlamentu marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że nie złożono poprawki do budżetu na 2016 rok przeznaczającej 20 mln zł na uczelnię ojca Rydzyka.

Co dalej?

Teraz zgłoszone przez Senat poprawki ponownie trafią do Sejmu. Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Wcześniej nad ustawą budżetową pracowali posłowie:

Autor: msz//km / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości