Z kraju

Blokowanie internetu i rejestracja kart kart prepaid. To musisz wiedzieć o ustawie antyterrorystycznej

Z kraju

ShutterstockUstawa o działaniach terrorystycznych została przyjęta przez Sejm

Blokowanie internetu, konieczność rejestracji kart prepaid, czy możliwość zestrzelenia bezzałogowych samolotów. To sytuacje, które przewiduje ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Nowe przepisy trafiły teraz do Senatu i znajdują się na końcu drogi legislacyjnej.

W piątek Sejm uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Podstawowym celem ustawy, której projekt przedłożył rząd, ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Ma ona doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb i doprecyzować zasady współpracy między nimi.

Ma też zapewnić możliwość skutecznych działań w przypadku podejrzenia wystąpienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania w sytuacji jego popełnienia. Nowe przepisy zakładają szereg zmian dla Polaków.

1. Telefony

Według założeń przyjętej przez Sejm ustawy antyterrorystycznej, jeszcze w tym roku karty prepaid, których użytkownicy nie dokonali rejestracji, mogą zostać zablokowane.

Ostateczny, przewidywany termin, na rejestrację to 1 luty 2017 roku.

W Polsce w użyciu jest 10 mln takich kart. Około 80-90 proc. kart jest niezarejestrowanych. Do operatora należy przesłać następujące dane: imię, nazwisko oraz numer PESEL. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia, karta musi być zarejestrowana na rodzica. Przedsiębiorcom wystarczy NIP lub REGON. Mieszkańcom Unii Europejskiej spoza Polski wystarczy dowód osobisty, natomiast z pozostałych państw - paszport lub karta pobytu.

Ci, którzy nie zarejestrują swoich numerów, utracą dostęp do podstawowych usług, jak połączenia czy wymiana wiadomości.

To jednak nie jedyna ważna zmiana, która czeka obywateli.

2. Internet

Zgodnie z ustawą sąd będzie mógł zdecydować "w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców" o blokowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie przedłużyć ten czas jeszcze o trzy miesiące.

Dotyczy to „istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej".

3. Drony

Przepisy ustawy określają także tryb unieszkodliwiania lub przejmowania dronów. Według autorów nowych przepisów będzie to uzasadnione gdy:

- "przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego zagraża życiu lub zdrowiu osoby, stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów; zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników; stwarza uzasadnione podejrzenie, że bezzałogowy statek powietrzny może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego;

- bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej, w części której państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym wprowadził ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości" - czytamy.

4. Jaki koszt?

Według autorów ustawy, w latach 2017-2026 maksymalny koszt wprowadzenia w jej życie dla budżetu państwa wyniesie 351,9 mln zł.

W poszczególnych latach będzie to: 2017 - 91,9 mln zł; 2018 - 94,2 mln zł; 2019 - 23,6 mln zł; 2020 - 19,6 mln zł; 2021 - 19,6 mln zł; 2022 - 22,6 mln zł; 2023 - 20,6 mln zł; 2024 - 20,6 mln zł; 2025 - 19,6 mln zł; 2026 - 19,6 mln zł.

Ustawa wejdzie w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia. Za wyjątkiem przepisów dotyczących kart prepaid.

5. Poprawki opozycji

Za uchwaleniem ustawy o działaniach antyterrorystycznych głosowało w piątek 249 posłów, 173 było przeciwnych, 10 wstrzymało się od głosu. Sprawozdawca komisji Jarosław Krajewski (PiS) powiedział przed końcowymi głosowaniami, apelując o jej uchwalenie, że jest to ustawa "zero tolerancji dla terrorystów".

Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy, o co wnioskowała PO. Podczas głosowań opozycja apelowała o wprowadzenie poprawek i wniosków mniejszości, przekonując, że bez nich ustawa będzie naruszała i ograniczała prawa obywatelskie i swobody publiczne.

Sejm w głosowaniach nie przyjął też m.in. poprawki Kukiz’15, by wprowadzić do ustawy pojęcie incydentu o charakterze terrorystycznym, by np. zagubienie dokumentu tożsamości nie było traktowane jak zagrożenie terrorystyczne. Większości nie uzyskały też poprawki PO i Nowoczesnej, by był sądowy nadzór nad kontrolą operacyjną cudzoziemców.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Autor: mb//km / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości