Więcej spraw urzędowych mamy załatwić zdalnie. Rząd przyjął projekt

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Długie kolejki do rejestracji samochodów
Długie kolejki do rejestracji samochodówTVN Turbo
wideo 2/4
TVN TurboDługie kolejki do rejestracji samochodów

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy między innymi o dowodach osobistych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom załatwienie podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych usług elektronicznych. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. "Zaproponowane rozwiązania przyspieszą załatwianie spraw oraz zredukują ilość papierowej dokumentacji. Wśród nowych usług on-line będzie m.in. możliwość zameldowania się czy pobrania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt zawiera podstawy prawne do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym. "Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym)" - czytamy.

Jak zwrócono uwagę, ostatnie kilka lat to przełomowe zmiany w zakresie usług cyfrowych. "Zainteresowanie e-usługami jest rekordowe – tylko w 2020 roku ponad 4 mln osób założyło profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Obecnie z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków" - wskazało CIR.

Nowe usługi mają zacząć wchodzić w życie sekwencyjnie od 3 marca 2022 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Nowe usługi

Jedna ze zmian zakłada ułatwienia w tzw. e-meldunku, czyli możliwości zameldowania się przez internet. "Obecnie właściciele nieruchomości meldując się przez internet do elektronicznego wniosku muszą dołączać elektroniczną wersję (lub skan) np. odpisu z księgi wieczystej albo wyciągu z działów I i II księgi wieczystej. Dzięki nowym przepisom nasza e-usługa zostanie zintegrowana z systemem ksiąg wieczystych" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na rządowych stronach.

"Po wdrożeniu tych zmian osoby, które są właścicielami nieruchomości (i chcą w niej zameldować się online) nie będą musiały już tego udowadniać. Weryfikacja nastąpi automatycznie, bez udziału urzędnika rozpatrującego wniosek. Dzięki temu cały proces będzie jeszcze szybszy i wygodniejszy" - dodano.

Kolejna zmiana ma umożliwić pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis naszych danych oraz danych naszych dzieci. Po wejściu w życie nowych regulacji uzyskanie takiego zaświadczenia będzie możliwe od ręki.

Łatwiej i szybciej będzie także można pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym. "Taki dokument przydaje się w trakcie załatwiania wielu spraw, np. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia mogą wymagać m.in. pracodawca lub instytucja socjalna" - wskazali przedstawiciele rządu.

Nowe regulacje przewidują także pojawienie się e-usługi, dzięki której każdy będzie mógł pobrać informację o odbiorcach swoich danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL. Usługa ma umożliwiać sprawdzenie zdarzeń, które miały miejsce w ciągu 5 lat od ich zaistnienia.

"Możliwość realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie"

Zdaniem autorów projektu, "mając na względzie wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV-2 oraz uwzględniając konieczność minimalizowania kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego, niezwykle ważne jest, by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych".

Jak wskazano, realizacja części spraw nie wymaga, by były one prowadzone wyłącznie w formie papierowej i z powodzeniem można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Dodatkowo istnieje szereg usług, które są realizowane elektronicznie lecz wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych, np. pieczęci elektronicznej, pozwala na ich obsługę na wyższym poziomie dojrzałości, tj. transakcyjnie.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości