UOKiK zapytał banki, jak idą na rękę "frankowiczom". Sprawdź, co powiedziały banki

Z kraju

UOKiK publikuje kolejne dane uzyskane od banków

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów publikuje we wtorek kolejnej zestawienie odpowiedzi banków ws. praktyk związanych ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Dane pokazują, jak instytucje te realizują zalecenia Związku Banków Polskich i czy ułatwiają kredytobiorcom spłatę zobowiązań frankowych.

UOKiK zapytał o wysokość kursów kupna i sprzedaży CHF, uwzględnianie ujemnej stawki bazowej LIBOR, uwzględnianie ujemnej stopie oprocentowania, oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu, umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania i umożliwianie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku. Dane zebrane przez UOKiK dotyczą okresów od 9 do 13 lutego i od 16 do 20 lutego. Nie obejmują one deklarowanych zamiarów a jedynie stan obecny. "Niektóre banki poinformowały o zamiarze uwzględniania ujemnej stawki LIBOR oraz ujemnego oprocentowania, który zostanie urzeczywistniony po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań technicznych" - podkreśla UOKiK.

Wyjaśnienie

We wtorkowym komunikacie UOKiK przypomina konsumentom, że "obniżenie wysokości oprocentowania zależne jest od tego, która ze stawek bazowych LIBOR CHF (np. LIBOR 1M, 3M, 6M) przyjęta została w umowie". "Obniżenie wysokości stawki bazowej może bowiem znaleźć przełożenie na wysokość oprocentowania dopiero w terminie określonym w umowie. Szczegóły dotyczące tego, od kiedy nowa wartość stawki bazowej LIBOR CHF zostanie uwzględniona w wysokości oprocentowania zawarte są z umowie kredytowej. Przykładowo, przy stawce LIBOR 3M może to być określone jako kwartał - od stycznia do marca albo 3 miesiące - luty, marzec, kwiecień" - czytamy.

Odpowiedzi

Wśród banków, które zapytał UOKiK znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Gospodarki Krajowej, Bank Handlowy w Warszawie (Citi), Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DNB Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PEKAO Bank Hipoteczny, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska, Santander Consumer Bank, Svenska Handelbanken.

Z danych zebranych przez UOKiK wynika, że w okresie 9-13 lutego najniższy średni kurs sprzedaży franków w kontrolowanych dniach oferował ING Bank Śląski - 3,9842 zł, a najwyższy Alior Bank - 4,1120 zł. Z kolei ujemny LIBOR przy oprocentowaniu stosowało niemal wszystkie z zapytanych banków oprócz BNP Paribas Bank Polska, a Raiffeisen Banko Polska w przypadku części kredytów nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR.

Na 22 banki umieszczone w zestawieniu większość (14) nie uwzględniała jednak całkowitego ujemnego oprocentowania.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu zaoferowały prawie wszystkie banki, swoje dane na ten temat zastrzegł Bank Handlowy w Warszawie. Niemal wszystkie - oprócz Svenska Handelsbanken - dały też możliwość wydłużenia okresu kredytowania. Z kolei możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie niższym niż kurs sprzedaży dawało 17 banków. Większość banków poinformowała też klientów o działaniach mających na celu ułatwienie spłaty kredytów.

ZESTAWIENIE INFORMACJI OD BANKÓW Z OKRESU 9-13 LUTEGO

Z kolei danych zebranych przez UOKiK w okresie 16-20 lutego dane pokrywają się z tymi przedstawionymi we wcześniejszych dniach. Wyjątkiem jest wysokość kursu (ale nie kolejność banków) i liczba instytucji, które nie uwzględniały całkowitego ujemnego oprocentowania - zamiast 14 - 15 banków. Dane pokrywają się też w kwestii możliwości zawieszenia spłaty kredytu jak też wydłużenia okresu kredytowania.

Z kolei możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie niższym niż kurs sprzedaży dawało 18 banków. Większość banków poinformowała też klientów o działaniach mających na celu ułatwienie spłaty kredytów.

ZESTAWIENIE INFORMACJI OD BANKÓW Z OKRESU 16-20 LUTEGO

ZOBACZ POPRZEDNIE ZESTAWIENIE - DNI 2-6 LUTEGO

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: