Urzędnicy rozbijają kartel. "Producenci uzgadniali ceny, daty podwyżek"

Z kraju

UOKiK rozbija kartel producentów płyt meblowychtvn24bis
wideo 2/3

135 milionów złotych kary za zmowę na rynku nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na producentów płyt meblowych. Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a ukarane spółki mogą się od niej odwołać do sądu.

Jak wyjaśniono w komunikacie urzędu, nieuczciwe praktyki kartelowe trwały "wiele lat", a uczestnicy zakazanego porozumienia to: Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów i Swiss Krono.

Uzgadniali ceny

- Przedsiębiorcy przez prawie cztery lata uzgadniali ceny oraz wymieniali poufne informacje, np. o dacie wprowadzenia podwyżek czy wielkości sprzedaży - tłumaczył prezes UOKiK Marek Niechciał. Jak dodał, efektem zmowy na rynku płyt wiórowych i pilśniowych mogą być wyższe ceny płacone przez kontrahentów. - Branża meblowa generuje blisko 2 proc. polskiego PKB, dlatego porozumienie mogło mieć negatywny wpływ na krajową gospodarkę - dodał szef urzędu antymonopolowego. Jak zaznaczył, postępowanie w sprawie zmowy prowadzone było również na podstawie przepisów wspólnotowych, a ostateczna decyzja była konsultowana z Komisją Europejską. - Zgromadzone materiały dowiodły bowiem, że praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogły mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi UE - dodał.

Wysoka kara

Urząd nałożył 135 mln zł kary na członków rozbitego kartelu. Wśród jego uczestników miały być spółki Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów i Swiss Krono. Jak poinformował UOKiK, Swiss Krono uniknęła kary, bo współpracowała z urzędem w ramach programu łagodzenia kar (leniency). Sprawa dotycząca ewentualnej zmowy na rynku została wszczęta w 2012 r. Jak pod koniec listopada poinformowała grupa Pfleiderer, UOKiK poinformował ją, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce. Urząd zawiadomił też Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji przez grupę.

Będzie odwołanie

Pfleiderer Group odwoła się od kary nałożonej przez UOKiK za udział w zmowie producentów płyt meblowych. Audyt wewnętrzny nie zidentyfikował naruszeń prawa konkurencji - poinformowała w piątek spółka.

W wyniku audytu wewnętrznego spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie takiej decyzji - poinformowała w piątek Pfleiderer Group, zapowiadając odwołanie się. "W związku z powyższym Pfleiderer Group, przy wsparciu zewnętrznego doradcy prawnego, specjalizującego się w sprawach antymonopolowych, zamierza złożyć odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - brzmi komunikat prasowy Pfleiderer Group.

Zarząd spółki dodał w nim, że zarówno spółka, jak i Pfleiderer Wieruszów dostarczały prezesowi UOKiK wszystkich żądanych informacji przez cały okres postępowania. "Obecnie spółka zapoznaje się z uzasadnieniem decyzji i prowadzi analizę zmierzającą do ustalenia wysokości rezerwy, która powinna zostać zawiązana w księgach rachunkowych" - poinformowała także spółka.

Zgodnie z prawem, od decyzji UOKiK można się odwołać do sądu antymonopolowego, a do jego postanowienia złożyć jeszcze apelację. Kary są płatne dopiero po wyczerpaniu dwuinstancyjnej procedury sądowej.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock