Zmowa na rynku płyt? Polski urząd zawiadamia Brukselę

Z kraju

Drewno wraca do łask
wideo 2/3

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy Pfleiderer na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce - podała grupa w komunikacie. Urząd zawiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji.

Sprawa została wszczęta w 2012 roku i dotyczy spółek Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan).

Niebawem decyzja

Zgodnie z zawiadomieniem Pfleiderer Group może zapoznać się z aktami sprawy i przedstawić ewentualne ostateczne stanowisko w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. "Doręczenie zawiadomienia oraz Powiadomienie Komisji Europejskiej oznacza, że UOKiK może wkrótce zakończyć Postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group oraz Pfleiderer Wieruszów. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest obecnie możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia Postępowania oraz skutków finansowych takiej decyzji dla Pfleiderer Group i Pfleiderer Wieruszów" - napisano w komunikacie. "W decyzji kończącej Postępowanie UOKiK może nałożyć na Pfleiderer Group lub Pfleiderer Wieruszów karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych osiągniętych przez daną spółkę w roku poprzedzającym rok wydania decyzji" - dodano.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock