UOKiK kwestionuje opłaty dodatkowe przy pożyczce. Provident zmienia praktykę

Z kraju


Koszty, które konsument ponosi w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki powinny odpowiadać wartości tych usług - podkreśla UOKiK. I informuje, że szef urzędu zarzucił spółce Provident naliczanie opłat w sposób niezgodny z prawem. Provident z własnej inicjatywy zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk.

Wśród niezgodnych z prawem praktyk stosowanych przez przedsiębiorców działających w branży pożyczek pozabankowych UOKiK wylicza m.in. reklamę wprowadzającą w błąd, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedopełnianie obowiązków informacyjnych i wygórowane opłaty. Jednym z efektów działań Urzędu jest decyzja w sprawie praktyk spółki Provident - podkreśla urząd. "Postępowanie UOKiK wykazało, że stosowany przez spółkę sposób naliczania należności związanych z udzieleniem i spłatą pożyczek może naruszać interesy konsumentów" - głosi komunikat.

Co konkretnie?

Urząd stwierdził m.in., że opłaty za obsługę pożyczek w domu (odbiór pieniędzy u danego konsumenta), różnią się, mimo że zostały ustalone dla takiej samej ilości rat. W rzeczywistości wysokość opłat za obsługę w domu była związana z kwotą pożyczki, a nie wartością usługi. Podobne kryterium spółka Provident stosowała w przypadku naliczania opłat przygotowawczych. “W opinii UOKiK praktyka spółki mogła być niezgodna z prawem, ponieważ opłata za usługę powinna być skorelowana z kosztami jakie ponosi przedsiębiorca. Provident zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk poprzez wprowadzenie zryczałtowanych opłat powiązanych ze świadczonymi usługami np. opłata w stałej wysokości za każdą zakontraktowaną wizytę w domu klienta. Zmiany mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 sierpnia 2015 roku” - czytamy.

Nowe prawo

UOKiK przypomina, że obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wzrost bezpieczeństwa konsumentów na rynku pozabankowych usług finansowych. W ubiegłym tygodniu Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustaw o nadzorze finansowym, prawo bankowe i niektórych innych ustaw. Planowane jest m.in. ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, wprowadzenie limitu odsetek karnych oraz odsetek od odsetek oraz określenie wymagań dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich. Projekt ustawy ma teraz trafić pod obrady rządu a następnie będzie skierowany do prac w parlamencie.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl