TVN24 Biznes | Z kraju

Ponad 1,2 miliona umów o dzieło w rejestrze ZUS. Wyniki analizy

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydenta
Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydentaTVN24
wideo 2/3
TVN24Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydenta

Płatnicy składek od stycznia do końca września 2021 roku zgłosili ponad 1,2 miliona umów o dzieło - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Unikalnych wykonawców umów w tym okresie było 267,9 tysiąca. Najwięcej umów o dzieło zgłosili płatnicy, którzy zajmują się edukacją. Od 1 stycznia 2021 roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

ZUS dokonał analizy dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 roku. ZUS RUD to formularz służący do zgłoszenia umowy o dzieło. Znajdują się w nim: dane płatnika składek, wykonawcy umowy o dzieło, data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku do ZUS trafiło 796,3 tys. formularzy ZUS RUD, które zapisano w rejestrze umów o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,2 mln umów o dzieło.

ZUS podał, że informacje przekazało 60,7 tys. podmiotów, z czego 58,5 tys., czyli 96,42 proc., to płatnicy składek. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1209, co odpowiada 1,99 proc. ogółu zgłaszających. Zgłaszających umowy o dzieło, których nie zidentyfikowano jako płatników składek lub osoby fizyczne, było 963, czyli 1,59 proc. ogółu zgłaszających. To m.in. wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Umowy o dzieło. Analiza ZUS

ZUS poinformował, że w okresie od stycznia do września br. liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła 267,9 tys. Tymczasem liczba ubezpieczonych w ZUS to 15,9 mln osób.

Z analizy dokumentów wynika, że mężczyźni stanowili 53,41 proc. wykonawców umów o dzieło. Największą grupę wykonawców umów o dzieło stanowiły osoby w wieku 30–39 lat. Było ich 65,3 tys. - 25,18 proc. wszystkich zgłoszonych. Ponad 20-proc. udział dotyczył również osób w przedziałach wiekowych: 20-29 oraz 40-49.

ZUS

Najwięcej, bo ponad jedna czwarta wykonawców umów o dzieło była z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 27,64 proc. wykonawców zgłoszonych w okresie stycznia do września br. Najniższa liczba zgłoszeń dotyczyła mieszkańców województwa opolskiego - 1,45 proc.

ZUS

ZUS podał również informacje dotyczące liczby wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności płatników składek w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jak zaznaczono, kilku płatników składek mogło zgłosić tę samą osobę jako wykonawcę umowy o dzieło. Dlatego analiza objęła 330,2 tys. osób, czyli więcej niż unikalnych wykonawców umów o dzieło, których było 267,9 tys.

Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Takich osób było 36 913, co stanowiło 11,18 proc. wszystkich objętych analizą.

ZUS

Z danych ZUS wynika, że średni okres, na który zawarto umowy o dzieło, to 22,4 dnia. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej niż 9 dni. Ponadto w 27 648 dokumentach ZUS RUD nie zapisano daty zakończenia umowy.

ZUS

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Takich płatników było 30 671, czyli 57,27 proc. ogółu płatników składek zgłaszających umowy o dzieło. Z drugiej strony najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych. Takich płatników było 1994 - 3,72 proc. ogółu.

Rejestr umów o dzieło

ZUS przypomniał, że od 1 stycznia 2021 roku przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zawarły taką umowę, muszą to zrobić w ciągu 7 dni od jej zawarcia. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

Są wyjątki. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Informować o umowach o dzieło nie muszą podmioty lub jednostki organizacyjne, które nie są płatnikami składek, czyli np. stowarzyszenia, fundacje oraz spółki prawa handlowego.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości