Umiarkowany optymizm na rynku pracy. Najlepsza sytuacja w transporcie i logistyce

Z kraju

Gerhard Anzinger/wikipedia.orgJak informuje ManpowerGroup, w sześciu z 10 badanych sektorów prognoza zatrudnienia netto jest dodatnia. Najwyższą prognozę odnotowano w transporcie, logistyce i komunikacji

Pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni, co do planów zwiększenia zatrudnienia w III kwartale 2015 roku - wynika z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +4 proc. Oznacza to spadek wyniku o 3 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym, zaś w ujęciu rocznym nie wprowadza żadnych zmian.

"Sytuacja jest stabilna"

Spośród 750 pracodawców w Polsce przebadanych przez ManpowerGroup, 13 proc. przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 4 proc. planuje redukcję etatów, zaś 78 proc. nie planuje zmian w nadchodzącym kwartale.

- Stopa bezrobocia w Polsce wciąż maleje, a obserwowana na rynku pracy sytuacja jest stabilna i umiarkowanie optymistyczna - komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Jak dodaje, "po przedwakacyjnym wzroście zapotrzebowania na pracowników możemy spodziewać się, że w III kwartale popyt na nich nieco maleje. Jest to jednak spowodowane sezonowością rynku pracy i nie powinno stanowić powodów do obaw".

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałówRaport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

W transporcie najlepiej

Jak informuje ManpowerGroup, w sześciu z 10 badanych sektorów prognoza zatrudnienia netto jest dodatnia.

Najwyższą prognozę odnotowano w transporcie, logistyce i komunikacji, wskaźnik wyniósł 14 proc. Następnie w handlu detalicznym i hurtowym, gdzie zatrudnienie ma wzrosnąć o 11 proc.

Optymizm widoczny jest ponadto w budownictwie i produkcji przemysłowej, gdzie przewidywany wynik wynosi +8 proc. Podobnie jak w branży związanej z finansami, ubezpieczeniami oraz nieruchomościami, gdzie przewidywany wzrost to +6 proc.

Jak zauważa Iwona Janas, "najwięcej nowych miejsc pracy przybywa w dużych przedsiębiorstwach, które częściej dokonują inwestycji i przeznaczają na nie większe nakłady".

Ujemna prognoza zatrudnienia obejmuje trzy sektory.

Najgorzej sytuacja wygląda w energetyce, gazownictwie oraz wodociągach, gdzie zanotowany wynik wynosi -6 proc. Ponadto, spadek zatrudnienia o 4 proc. ma być widoczny także w kopalniach oraz przemyśle wydobywczym.

Mało optymistycznie wygląda także prognoza dla restauracji i hoteli.

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce w III kwartale 2015 rokuRaport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Mikroprzedsiębiorcy z problemami

W ujęciu kwartalnym prognozy pogorszyły się w przypadku sześciu z 10 badanych sektorów.

Największy spadek odnotowano w budownictwie o 11 punktów procentowych.

Wzrost prognoz odnotowano natomiast dla trzech następujących sektorów: rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa o 4 punkty procentowe, handlu detalicznego i hurtowego, a także branży związanej z ubezpieczeniami oraz nieruchomościami - o 2 punkty procentowe.

Ponadto, badanie podzielono również ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Wyróżniono tutaj mikroprzedsiębiorstwa, małych, średnich oraz dużych pracodawców.

Najbardziej pozytywne wyniki na podstawie deklaracji odnotowano dla dużych przedsiębiorstw, dla których prognozuje się wynik +17 proc. Wyniki średnich i małych przedsiębiorstw wynoszą odpowiednio +5 i +4 proc.

Najmniej optymistyczne prognozy wyrażają mikroprzedsiębiorcy dla których prognoza zatrudnienia w III kwartale 2015 roku, to - 4 proc.

Prognozy globalne

W badaniu ManpowerGroup, oprócz Polski, wzięło udział jeszcze 41 krajów. Łącznie dało to sumę blisko 59 tys. przebadadanych pracodawców.

Jak informują autorzy raportu, zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się także w najbliższym kwartale.

Aż w 40 badanych krajach, pracodawcy przewidują bowiem wzrost zatrudnienia.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano w Tajwanie (+42 proc.), Indiach (+37 proc.), Japonii (+23 proc.), Hongkongu (+16 proc.) oraz Stanach Zjednoczonych (+16 proc.).

Jedynymi krajami z ujemną prognozą zatrudnienia w III kwartale 2015 roku są Włochy (-4 proc.) oraz Brazylia (-3 proc.).

Dobre prognozy rządu: polska gospodarka urośnie stabilnie, ale dynamicznie. Będzie mniej bezrobotnychTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gerhard Anzinger/wikipedia.org