Lecisz na wakacje? Sprawdź, co ci się należy i o czym musisz pamiętać

Z kraju

Twój samolot się spóźnił? Blajer wyjaśnił, co ci się należyTVN24 BiS
wideo 2/8

W przypadku opóźnionego lotu przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom m.in. posiłek i napoje, a gdy samolot został odwołany powinien w terminie siedmiu dni zwrócić koszt biletu lub zmienić plan podróży - przypomina Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) udającym się samolotem na wakacje.

Jak przypomina Eliza Jakubowska z działającej przy ULC Komisji Ochrony Praw Pasażerów, przypadki opóźnienia oraz odwołania lotu regulują przepisy unijne.

- W przypadku opóźnionego lotu przewoźnik jest zobowiązany wręczyć każdemu pasażerowi ulotkę informującą o jego prawach, w tym o prawie do odszkodowania i opieki. Przez opiekę rozumie się zapewnienie posiłków i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania, umożliwieniu wykonania dwóch rozmów telefonicznych oraz zapewnieniu noclegu w przypadku, gdy wylot odbywa się następnego dnia - tłumaczy Jakubowska.

Opóźnienia

Zgodnie z prawem pasażer ma również prawo do odszkodowania za stracony czas, jeżeli w wyniku opóźnienia przybędzie do miejsca docelowego podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. "Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna. O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu. Może ono wynosić od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy" - tłumaczy ULC.

Odwołany lot

Natomiast w przypadku, gdy samolot został odwołany pasażer ma prawo do zwrotu w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu lub do zmiany planu podróży. "Jeżeli nie został na czas, czyli na 14 dni przed wylotem, poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w okresie wskazanym przez przepisy, to przysługuje mu odszkodowanie pieniężne w wysokości od 125 do 600 euro" - informuje ULC. Dodaje, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.

- Jeżeli dotknie nas nieregularność w przelocie możemy złożyć reklamację do przewoźnika lotniczego. Jeżeli przewoźnik nie odpowie w ciągu 30 dni lub odpowiedź będzie dla nas niesatysfakcjonująca, możemy złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Należy do niej dołączyć kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot, kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię udzielonej przez niego odpowiedzi, bądź wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni odpowiedź na reklamację nie została udzielona - tłumaczy Jakubowska.

Czas odprawy

ULC przypomina też, że bardzo ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zgłosić się do odprawy biletowej, a w przypadku odprawy online odprawić się we wskazanym przez linię lotniczą czasie. Przewoźnik ma prawo do anulowania rezerwacji i niewpuszczenia na pokład osób, które nie dokonają odprawy w wymaganym przez niego terminie.

Jeśli chodzi o bagaż, z którym podróżujemy ULC przypomina, że mamy dwa typy bagażu – podręczny i rejestrowany, który nadajemy przy odprawie i jest przewożony w luku bagażowym. Jak podkreśla urząd, nie ma jednolitych zasad dotyczących wielkości bagaży dla wszystkich linii lotniczych, dlatego warto upewnić się czy nasz bagaż spełnia normy danej linii lotniczej.

"Do samolotu nie zabierzemy ze sobą żadnych ostrych przedmiotów, broni palnej ani substancji łatwopalnych, tych ostatnich nawet w bagażu rejestrowanym. Przepisy dopuszczają natomiast w bagażu podręcznym płyny, aerozole i żele w pojemnikach nie większych niż 100 ml, które powinny być umieszczone w jednej, przezroczystej, zamykanej, plastikowej torebce o pojemności nie większej niż 1 litr" - przypomina ULC.

Na pokład można zabrać również leki i żywność dla niemowląt niezbędne w trakcie podróży oraz płyny, aerozole i żele zakupione na lotnisku lub na pokładzie samolotu i zapakowane wraz z dowodem zakupu w specjalne bezpieczne torby.

W trakcie podróży samolotem, bez względu na to czy lot odbywa się wewnątrz granic Unii Europejskiej czy też poza nimi, każdy pasażer, niezależnie od wieku, jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości, który pozwoli odpowiednim służbom na lotnisku na identyfikację osoby. W świetle polskich regulacji takimi dokumentami są paszport lub dowód osobisty. Niektóre kraje wymagają dodatkowej dokumentacji dla dzieci do 18 lat.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock