Podszywają się pod duży polski bank. "Próba wyłudzenia środków pieniężnych"

Z kraju

ZUS ostrzega przed oszustamitvn24
wideo 2/4

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed "Publicznym Kapitałem Oszczędności”, który próbuje wyłudzać pieniądze. Podmiot ten wykorzystuje też nazwę "PKO Bank Warszawa", posługuje się fałszywymi dokumentami z logo KNF i podpisem przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego.

W sprawie "Publicznego Kapitału Oszczędności" Komisja Nadzoru Finansowego wydała tzw. ostrzeżenie publiczne. Chodzi o trafiające do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) sygnały wskazujące na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia opłaty za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) dotyczące wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot "Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa").

W komunikacie wskazano, że nieznane osoby posługują się sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego. UKNF informuje też, że: Urząd nie jest autorem dokumentów "KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz "KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT".

Fałszywy podpis

Dodano, że dokumenty, którymi posługuje się ten podmiot nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Ponadto poinformowano, że do zadań urzędu nie należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów". Zauważono, że podmiot "Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa)" posługujący się stroną internetową www.publicnzykapital.com (nazwa domeny zawiera błąd), nie ma siedziby na terytorium RP oraz nie jest nadzorowany przez KNF. "Wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, Podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę (komunikat FCA)" - podkreśla UKNF.

Nie ma siedziby

Zauważono, że pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie miałaby znajdować się siedziba "Publicznego Kapitału Oszczędności, faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego, instytucji nadzorowanej przez KNF, która nie ma związku z opisywanym procederem. "Adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną" - informuje UKNF. Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.

Jednocześnie UKNF prosi wszystkie osoby, które otrzymały takie dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą. Wiadomość powinna być zatytułowana: Publiczny Kapitał Oszczędności.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, KNF