Z kraju

Zaskakujące badanie: W Polsce spada liczba osób z dostępem do internetu

Z kraju

shutterstock.comWśród osób powyżej 60. roku życia oraz w grupie emerytów i rencistów dostęp do internetu ma jedynie 12 proc.

Spada odsetek osób, które mają dostęp do internetu - z 62 proc. w 2012 r. do 58 proc. w 2014 r. W grupie seniorów oraz rencistów dostęp do internetu ma zaledwie 12 proc. - wynika z analizy preferencji konsumenckich Urząd Komunikacji Elektronicznej w latach 2011-2014.

Dane wskazujące na spadek liczby osób korzystających w Polsce z internetu pochodzą z opublikowanego właśnie raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej "Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014".

Jego podstawę stanowią badania konsumenckie, przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej grupie ponad 1,6 tys. osób osób w wieku 15 lat i więcej.

Mniej i więcej

Urząd zastrzegł, że badania konsumenckie mają charakter deklaratywny i są badaniami sondażowymi wykonywanymi na próbie 1600 osób. Każde takie badanie jest obarczone błędem statystycznym.

Dlatego też jego wyniki służą raczej do przybliżonego określenia zakresu wykorzystania usług telekomunikacyjnych i opinii konsumentów na ich temat, nie służą natomiast do precyzyjnego oszacowania penetracji tymi usługami w całej populacji. W odniesieniu do badań dotyczących spadku liczby osób z dostępem do internetu, UKE podał, że "dane posiadane przez UKE, przesyłane bezpośrednio przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach corocznej sprawozdawczości, wskazują, że trend ten jest przeciwny i z roku na rok liczba użytkowników internetu zwiększa się (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2013 r.".

Dla kogo?

Jak wynika z raportu, dostęp do internetu w 2014 r. miała większość osób z wyższym wykształceniem (92 proc.) oraz uczniów i studentów (85 proc.). W grupie użytkowników dominowały osoby młode - do 44. roku życia. Podobnie jak wcześniej, grupą wykluczoną cyfrowo pozostają natomiast seniorzy. Jak wynika z raportu, wśród osób powyżej 60. roku życia oraz w grupie emerytów i rencistów dostęp do internetu ma jedynie 12 proc. Raport UKE prezentuje także dane dotyczące kosztów i sposobu łączenia się z internetem. "Pomimo spadającej popularności, nadal większość użytkowników internetu łączy się z nim za pośrednictwem stałego łącza. W 2014 r. 72 proc. internautów posiadało ten typ dostępu, o 6 proc. mniej niż w 2013 r. i o blisko 9 proc. mniej niż w roku 2011. O 5 proc. w stosunku do roku ubiegłego, zwiększył się natomiast odsetek osób korzystających z internetu mobilnego. W 2014 r. 27 proc. użytkowników posiadało taką usługę" - napisano w raporcie.

Cena nie kluczowa

Przyczyną spadku liczby osób korzystających z internetu nie była prawdopodobnie jego cena, gdyż średni miesięczny koszt ponoszony zarówno za usługę dostępu stacjonarnego jak i mobilnego kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł w 2014 r. 53 zł. W przypadku stacjonarnego podłączenia do sieci był to wynik o 2 zł niższy niż przed rokiem i aż o 4 zł mniejszy niż w roku 2011. Użytkownicy internetu mobilnego w 2014 r. ponosili koszty o 1 zł wyższe niż w 2013 r. Opłata za tego typu usługi była jednak o 3 zł niższa niż jej cena obowiązująca w 2011 r. Tegoroczne badania ankietowe przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczyły także innych aspektów działania rynku telekomunikacyjnego. Wynika z nich, że najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną pozostaje telefonia komórkowa. Aż 88 proc. klientów indywidualnych i 89 proc. firm zadeklarowało, że korzysta z takich usług.

Duży wpływ na silną pozycję rynkową komórek ma popularyzacja telefonów typu "smartfon" obserwowana od czterech lat. W 2014 r. 44 proc. badanych miało taki telefon, podczas gdy w 2011 r. odsetek ten wynosił 11,7 proc. Prawie połowa ich użytkowników podawała funkcjonalność jako główny powód posiadania takiego urządzenia.

Stacjonarny mniej popularny

Od czterech lat spada natomiast zainteresowanie telefonią stacjonarną. W 2011 r. 39 proc. ankietowanych miało telefony domowe, w 2012 i 2013 r. odsetek ten utrzymywał się na poziomie do 31 proc., by w bieżącym roku spaść do 27 proc. W gronie właścicieli telefonów stacjonarnych tradycyjnie dominują osoby starsze - powyżej 60. roku życia (51 proc. deklarujących), a w grupach zawodowych emeryci i renciści (52 proc.). W 2014 r. połowa badanych, którzy mają takie telefony, twierdziła, że używa ich z przyzwyczajenia, a rzadziej - 21 proc., ponieważ nie ma telefonu komórkowego. Konsumenci od kilku lat coraz pozytywniej wypowiadają się na temat rynku usług telekomunikacyjnych. W 2012 r. 37 proc. nie dostrzegło żadnych negatywnych zjawisk na rynku, a w roku bieżącym takie deklaracje stanowiły 54 proc. odpowiedzi. Najwyżej ocenianymi aspektami rynku były w tym roku obniżki cen i rozwój technologiczny (25 proc.), rosnąca liczba ofert (19 proc.) i operatorów (18 proc.). Najczęściej wskazywanymi mankamentami rynku były wysokie ceny (20 proc.), niewielka konkurencja (11 proc.) oraz skomplikowane procedury (9 proc.).

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Pozostałe wiadomości