Coraz więcej wniosków cudzoziemców o pobyt w Polsce

Z kraju

Gdzie pracują i ile zarabiają Ukraińcy w Polsce?TVN24 BiS
wideo 2/4

W pierwszej połowie 2017 roku około 89 tysięcy cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jest to o 42 procent więcej niż rok wcześniej i aż o 87 procent więcej niż w 2015 roku. Zdecydowana większość spraw dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy.

Liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce stale rośnie od trzech lat.

W tym roku spośród ok. 89 tys. wniosków dotyczących zalegalizowania pobytu, 87 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 11 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta UE. Ponadto swój pobyt zarejestrowało blisko 5 tys. obywateli państw UE - podał Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC).

Najwięcej wniosków z Ukrainy

Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi oraz Indii (głównie pobyt czasowy). Ponadto najczęściej wnioski składali obywatele Chin i Wietnamu.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. W pierwszej połowie roku zezwolenia na pobyt otrzymało 62 tys. cudzoziemców. W przypadku 6,7 tys. osób wydano decyzje negatywne, co stanowiło 9 proc. wniosków. Aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada już ponad 300 tys. cudzoziemców.

Status uchodźcy

Do końca czerwca 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) złożyło 3 tys. cudzoziemców. Niemal wszyscy wnioskodawcy (93 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR, głównie: Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Kirgistanu, Armenii, Gruzji, Białorusi. Większość wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym w Terespolu przez obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej (71 proc. ogółu).

"W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce o 60 proc." - podaje urząd.

Warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 282 cudzoziemców (8 proc.) Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób (41 proc.), a 1,6 tys. postępowań (51 proc.) umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścił kraj - informuje UDSC.

Autor: tol/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock