TVN z nową Radą Nadzorczą. "Ma bardzo duży potencjał"

Z kraju

TVN"Jesteśmy zachwyceni wynikami TVN24"

- Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością zostania aktywnym inwestorem na polskim rynku - stwierdził Joseph NeCastro, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A. Wczoraj podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TVN S.A. powołano również siedmiu członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołano następujące osoby: Joseph NeCastro, Wojciech Kostrzewa, Cynthia L. Gibson, James D. Samples, Krzysztof A. Zakrzewski, dr Wiesław Rozłucki oraz Maciej Witucki.

Nowy przewodniczący

Zarząd Spółki poinformował, że Rada Nadzorcza na wczorajszym posiedzeniu wybrała Josepha NeCastro na przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wojciecha Kostrzewę na zastępcę przewodniczącego.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością zostania aktywnym inwestorem na polskim rynku. Na razie, jesteśmy zachwyceni wynikami TVN24. Oczekujemy, że kanał nadal będzie je utrzymywać, wykonując świetną pracę, tak jak do tej pory - podkreślił nowy przewodniczący.

Jak stwierdził NeCastro, "podoba nam się strategia firmy i praca jej zarządu, dlatego w nią inwestujemy. Będziemy szukać dalszych możliwości współpracy może w dziedzinie lifestyle'u, ale będziemy robili tylko te rzeczy, które będą miały sens na polskim rynku".

- Bardzo dużo się zmienia, bo Grupa TVN po 20 latach otrzymuje nowego strategicznego właściciela, który przejmuje dojrzałą potęgę medialną - stwierdził tymczasem Wojciech Kostrzewa, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A.

"TVN ma bardzo duży potencjał, aby odegrać również rolę w Europie Zachodniej"TVN

- Cieszę się, że mogę dalej kontynuować współpracę, że nadal będę mógł służyć TVN-owi radą, jako członek Rady Nadzorczej i mam nadzieję, że wspólnie będziemy odnosić cały szereg sukcesów - dodał.

Kostrzewa wyraził przekonanie, że "fakt znalezienia się TVN-u w ramach dużej międzynarodowej firmy, a jednocześnie rodzinnej, oznacza też dużą szansę, aby skorzystać z całej sieci międzynarodowych kontaktów i pomyśleć, co można zrobić poza Polską".

- Chciałbym widzieć TVN nadal jako wiodącą stację telewizyjną i medialną, ale marzyłaby mi się taka wizja regionalnego gracza, ale nie tylko w kategoriach Europy Środkowej. TVN ma bardzo duży potencjał, aby odegrać również rolę w Europie Zachodniej - stwierdził.

Wiceprezes Scripps Networks Interactive Cynthia L.Gibson wyraziła nadzieję na owocne partnerstwo z TVN, "zarówno żeby uczyć się od nich, jak i współpracować pod względem zapewniania treści, które z dużymi sukcesami wykorzystywaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Ale chcemy czerpać też z doświadczeń TVN i dobrej pracy, którą wykonuje ta firma".

"Mamy nadzieję na owocne partnerstwo z TVN"TVN

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, powołała również spośród swoich członków Komitet Audytu i Transakcji Powiązanych, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategicznych Programowych.

W skład Komitetu Audytu i Transakcji Powiązanych weszli: Wiesław Rozłucki - przewodniczący, Joseph NeCastro - członek, Maciej Witucki - członek.

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń weszli: Cynthia Gibson - przewodnicząca, James Samples - członek, Wojciech Kostrzewa - członek, Krzysztof Zakrzewski - członek.

W skład Komitetu ds. Strategicznych i Programowych weszli: James Samples - przewodniczący, Joseph NeCastro - członek, Maciej Witucki - członek, Wojciech Kostrzewa - członek.

"Wskaż kierunek, ludzie sami znajdą drogę". Kim jest nowy właściciel TVN?tvn24

Życiorysy członków Rady Nadzorczej TVN S.A.

Joseph G. NeCastro

Joseph G. NeCastro jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Scripps Networks Interactive, odpowiedzialnym za dalszy rozwój firmy poprzez krajowe i międzynarodowe przejęcia, projekty joint-venture, inwestycje oraz partnerstwa. Wcześniej pracował jako Dyrektor Finansowy i Administracyjny, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i czynności administracyjne, w tym nadawanie oraz IT. Przed objęciem obecnego stanowiska, NeCastro był Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym w E.W. Scripps Company, do której dołączył w 2002 roku. NeCastro przeszedł do Scripps Network z Penton Media, Inc., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. Przewodził projektom: wydzielenia spółki Penton, przeprowadzenia jej pierwszej oferty publicznej, oraz przeprowadził ponad 20 transakcji przejęć.

Wojciech Kostrzewa

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech. W latach 1988-1991 był pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. W okresie 1989-1991 pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, prof. Leszka Balcerowicza.

W latach 1990-1995 był Prezesem Polskiego Banku Rozwoju. Od 1996 do 1998 był Wiceprezesem Zarządu BRE Bank S.A, a następnie, od maja 1998 do listopada 2004 - Prezesem Zarządu. Od stycznia 2002 do listopada 2004 pełnił funkcje Członka Zarządu regionalnego Commerzbank AG i odpowiadał za całość operacji Commerzbanku na terenie Europy Środkowej i Wschodniej

Od 1999 związany z Grupą ITI jako członek Rady Dyrektorów, od stycznia 2005 pełni funkcję jej Prezesa i Dyrektora Generalnego. Od 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej TVN S.A. a od 2007 roku pełni funkcję jej przewodniczącego.

W czerwcu 2012 został powołany do Rady Nadzorczej szwajcarskiej Grupy Stadler Rail, wiodącego europejskiego producenta pojazdów szynowych. Wojciech Kostrzewa jest od 1995 roku członkiem a od 2015 roku wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. W okresie 2004-2007 był Prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Od roku 2007 jest wiceprezesem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest także członkiem rad nadzorczych firm krajowych i zagranicznych.

Cynthia L. Gibson

Cynthia Gibson pełni funkcję Wiceprezes i Dyrektor ds. Prawnych w Scripps Networks Interactive, wiodącego producenta treści o wysokim profilu dla różnorodnych platform mediów lifestylowych - takich jak telewizja oraz wydawnictwa cyfrowe i mobilne - właściciela uznanych marek, m.in.: Food Network, HGTV, Travel Channel, Cooking Channel, DIY Network, Fine Living Italy oraz Asian Food Channel. W tej roli Cynthia Gibson zarządza działami: prawnym ds. globalnej działalności firmy, relacji z organami rządowymi, stosunków zewnętrznych oraz audytu wewnętrznego, wraz z podległymi jej pracownikami w Knoxville, Nowym Jorku, Chevy Chase, Cincinnati, Londynie i Singapurze.

Gibson została uznana za jedną z „Najbardziej Wpływowych Kobiet Telewizji Kablowej” według wydawnictwa Cablefax. Brała udział w „Women in Cable Telecommunications Senior Executive Summit” na Stanford University Graduate School of Business, oraz w “Cable Executive Management Program” na Harvard Business School. Prowadząc prywatną praktykę znalazła się wśród "Najlepszych Prawników w Ameryce" jako jedna z „50 Najlepszych Kobiet Prawników w Ohio” i „25 Najlepszych Kobiet Prawników w Cincinnati”.

James D. Samples

Jim Samples jest Prezesem ds. Międzynarodowych w Scripps Networks Interactive. Jim Samples nadzoruje strategiczne kierunki rozwoju i bieżącą działalność międzynarodowego pionu spółki, która dystrybuuje pięć międzynarodowych marek - Asian Food Channel, Fine Living, Food Network, HGTV oraz Travel Channel - w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Azji i na Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Ponadto Samples zasiada w Zarządzie spółki i kieruje relacjami z partnerami w spółkach joint-venture: UKTV w Wielkiej Brytanii oraz Shaw Media w Kanadzie. Nadzoruje również działalność w obszarze międzynarodowego licencjonowania programów.

Przed objęciem międzynarodowego pionu spółki, Samples pełnił funkcję Prezesa HGTV w latach 2007-2011. Przed dołączeniem do Scripps Networks, Samples spędził prawie 14 lat w Turner Broadcasting System na różnych stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży partnerskiej, marketingu, programowym oraz mediów cyfrowych. Zaczynając swoją karierę w 1993 roku w dziale rozwoju biznesu międzynarodowego w Turner, po roku objął funkcję Prezesa Turner International Argentina z siedzibą w Buenos Aires. W 1999 roku Samples powrócił do USA jako Pierwszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny w TNT i Cartoon Network Latin America. W 2001 roku Samples awansował na stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Cartoon Network Worldwide.

Wiesław Rozłucki

Dr Wiesław Rozłucki jest konsultantem. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej z 1970 roku. Uzyskał stopień doktora w zakresie geografii ekonomicznej w Polskiej Akademii Nauk gdzie w okresie między 1973 a 1989 rokiem, pracował naukowo. W latach 1979-1980 studiował jako stypendysta w London School of Economics. W latach 1990-1994, był doradcą polskiego Ministra Finansów, oraz dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polskim Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i członkiem Polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W latach 1991-2006, Dr Wiesław Rozłucki był prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz członkiem zarządu Światowej Federacji Giełd i Federacji Giełd Papierów Wartościowych.

Dr Wiesław Rozłucki jest aktywnie zaangażowany w ruch dobrych praktyk spółek giełdowych w Polsce. Jest przewodniczącym rady programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Harvard Business Review Polska. Jest również członkiem rad nadzorczych dużych spółek publicznych: Telekomunikacji Polskiej i Banku BPH. Jest także Prezesem Rady Giełdy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prowadzi doradztwo strategiczne i finansowe, oraz działa jako doradca Rothschild Polska oraz Warburg Pincus International.

Krzysztof A. Zakrzewski

Krzysztof A. Zakrzewski jest współzałożycielem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a od roku 1999 jej Partnerem Zarządzającym.

Jest uznanym specjalistą w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi, a także prawa handlowego i cywilnego. Doradza zarówno polskim jak i zagranicznym firmom w projektach inwestycyjnych oraz w zakresie instrumentów rynku papierów wartościowych. Pracował na rzecz banków oraz klientów prywatnych i państwowych, dla których negocjował fuzje, przejęcia, umowy zbycia akcji/udziałów oraz transakcje dotyczące finansowania projektów.

W latach 90-tych uczestniczył w pracach legislacyjnych Ministerstwa Przekształceń Własnościowych nad Ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz Ustawą o spółkach z udziałem zagranicznym. Był doradcą i przedstawicielem Ministra Przekształceń Własnościowych. Współpracuje z Fundacją Centrum Prywatyzacji. Brał aktywny udział w prywatyzacji tzw. „pierwszej piątki”. Jest pełnomocnikiem w krajowych i międzynarodowych sprawach arbitrażowych związanych z transakcjami fuzji i przejęć oraz ochroną inwestycji (BIT). To także arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy PKPP "Lewiatan".

Krzysztof działa także aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach prawniczych takich jak: International Bar Association czy Best Lawyers Advisory Board. Jest także przewodniczącym Rady Fundacji Instytut Wolności i działa czynnie na forum Konfederacji Lewiatan. W uznaniu dla dokonań i dziedzictwa Jana Karskiego dołączył do Rady powstałej wówczas Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Jest również członkiem Rady Dyrektorów Jan Karski Educational Foundation w USA.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1994 ukończył aplikację radcowską. Staże: KPMG Peat Marwick McLintock and Samuel Montagu w Londynie, Gardner, Carton&Douglas w Chicago oraz Gide Loyrette Nouel w Paryżu. Podczas swojej wieloletniej kariery był kilkakrotnie rekomentowany, zyskując miano eksperta we wszystkich znaczących publikacjach krajowych i zagranicznych (Rzeczpospolita, Chambers&Partners, Legal500, etc.).

Maciej Witucki

Pan Witucki rozpoczął swoją karierę w Banku Cetel (Groupe Paribas) - najpierw we Francji, gdzie pomagał stworzyć plan rozwoju spółki zależnej na rynku polskim, a następnie w Polsce, jako Członek Zarządu Cetel Polska. W 2001 roku został członkiem zarządu Lukas Banku (Grupa Crédit Agricole), obejmując w 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu. Od 2006 do 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska). Od września 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Orange Polska. Pan Witucki przewodniczy Radzie Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, którego celem jest promowanie dyskusji na temat kierunków rozwoju Polski w dziedzinie ekonomii, polityki, nauki, edukacji i tożsamości narodowej. Od 2009 roku jest Członkiem Zarządu Rady Atlantyckiej Stanów Zjednoczonych, wiodącego amerykańskiego think tanku, działającego na rzecz inicjowania debat publicznych na tematy spraw międzynarodowych. Jest także Członkiem Władz Fundacji „Centrum im. Prof. Bronisława Geremka”. Pan Witucki działa w organizacjach branżowych, w tym jako Członek Zarządu organizacji pracodawców PKPP „Lewiatan”. Od 2010 roku jest Prezesem Zarządu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Od maja 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Linii Lotniczych PLL LOT, a od 13 listopada 2013 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej WorkService SA.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl