Podwyżki i trzynasta emerytura. Rząd przyjął projekty

Z kraju

Morawiecki: emerytury w górę o co najmniej 70 złotychtvn24
wideo 2/7

Rząd przyjął w poniedziałek projekty ustaw w sprawie corocznej wypłaty tak zwanej trzynastej emerytury oraz zasad waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku.

Tak zwana trzynasta emerytura ma być wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 roku będzie to 1200 zł brutto).

Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Źródłem finansowania - zgodnie z najnowszą ustawą - mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.

W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wyniesie ok. 11,75 mld zł.

Waloryzacja

Inny przyjęty w poniedziałek przez rząd projekt, zmieniający ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakłada, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według obecnych prognoz wynosi 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o 70 zł. Ponadto najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione z 1100 zł brutto do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł. W ocenie skutków regulacji zapisano, że zastosowanie w 2020 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej zwracało uwagę, że gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, emeryci i renciści z najniższym ustawowym świadczeniem (emerytura minimalna) otrzymaliby podwyżkę na poziomie 35,64 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 26,73 zł).

Resort szacował w ocenie skutków regulacji, że koszt zmiany zasad waloryzacji w 2020 roku (na kwotowo-procentową) wyniesie 1,8 mld zł.

Autor: tol / Źródło: PAP