Trzęsienie ziemi w państwowej spółce zbrojeniowej. Odwołano cały zarząd

Z kraju

NIK źle ocenia proces tworzenia PGZ

Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednocześnie zdecydowano o powierzeniu obowiązków prezesa Jakubowi Skibie - czytamy w czwartkowym komunikacie spółki zbrojeniowej.

Na posiedzeniu w czwartek Walne Zgromadzenie odwołało członków rady nadzorczej: Konstancję Puławską, Piotra Sulewskiego i Karola Tatarę. Jednocześnie w skład rady nadzorczej powołani zostali: Bogdan Borkowski, Wojciech Dąbrowski, Paweł Olejnik i Jakub Skiba. Rada nadzorcza powierzyła funkcję przewodniczącego rady nadzorczej PGZ S.A. Wojciechowi Dąbrowskiemu.

Zmiany objęły także zarząd spółki. Ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Błażej Wojnicz, a do pełnienia tej funkcji Rada oddelegowała ze swojego grona Jakuba Skibę. Dotychczas czasowo wykonywał on czynności prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Z tej funkcji zrezygnował w czwartek. "W najbliższym czasie Rada Nadzorcza PWPW wskaże osobę, która przejmie obowiązki prezesa PWPW" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie rada nadzorcza - oprócz prezesa - odwołała także członków zarządu: Roberta Guta, Adama Lesińskiego, Macieja Lew-Mirskiego i Szczepana Rumana.

Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Bogate doświadczenie

Jakub Skiba w latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 - Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2007 roku został powołany przez ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. W przeszłości Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego szefem był Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej. 20 października 2017 roku został delegowany przez radę nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, z której to funkcji złożył rezygnację 8 lutego 2018 roku.

Skiba ma 57 lat i ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

O spółce

PGZ, utworzona w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego zapisanej w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej z 2013 r., skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,5 tys. osób.

Roczne przychody spółki to około 5 mld zł. W skład PGZ wchodzą spółki należące dawniej do Polskiego Holdingu Obronnego, a także firmy spoza PHO z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, jak również wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne. Po wyborach w 2015 r. MON przejęło w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad państwowymi spółkami zbrojeniowymi.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl