Trójstronne spotkanie w resorcie pracy. Związkowcy wracają do stołu

Z kraju

tvn24Eksperci związków zawodowych i pracodawców zakończyli kilkumiesięczne prace nad wspólnym projektem nowej ustawy

Minister pracy, liderzy związków zawodowych oraz organizacji pracodawców spotkają się w poniedziałek po południu w Warszawie, żeby rozmawiać o przyszłości dialogu społecznego w Polsce i nowej ustawie regulującej tę kwestię.

Spotkanie zostało zaplanowane 7 stycznia podczas debaty na temat przyszłości dialogu społecznego, która odbyła się u prezydenta Bronisława Komorowskiego. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił wtedy przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych na dalsze rozmowy.

Komisja Trójstronna nie może podejmować uchwał

Resort podał, że poniedziałkowe spotkanie będzie zamknięte, a udział w nim potwierdzili liderzy central związkowych NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Obecność zadeklarowali również Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club. W czwartek eksperci związków zawodowych i pracodawców zakończyli kilkumiesięczne prace nad wspólnym projektem nowej ustawy, która miałaby zastąpić obecną Komisję Trójstronną. Związki zawodowe od końca czerwca 2013 r. nie biorą udziału w jej pracach. Związkowcy uznali, że dialog w KT jest pozorowany, bo postulaty związkowe nie są brane pod uwagę. Pod koniec października 2013 r. na spotkaniu u prezydenta Komorowskiego zgłosili pomysł nowej ustawy o dialogu społecznym. Bez strony związkowej Komisja Trójstronna nie może podejmować uchwał. Zapisy wspólnego projektu przygotowanego w autonomicznym dialogu związków i pracodawców, bez udziału strony rządowej, określają nowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Projekt zakłada utworzenie Rady Dialogu Społecznego - na poziomie krajowym oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Równowaga wszystkich stron dialogu

Dokument przewiduje równowagę wszystkich stron dialogu, w tym strony rządowej. Związki zarzucały obecnej Komisji Trójstronnej, że jej członkowie i przewodniczący powoływani są przez rząd i strona społeczna nie jest równoprawna z rządową w jej pracach. Przygotowany projekt mówi o nowych zasadach współpracy partnerów i strony rządowej, solidarności społecznej i partycypacji w zakresie stosunków zatrudnienia. Zgodnie z projektowanymi zapisami na czele Rady mają stać naprzemiennie liderzy organizacji partnerów społecznych. Rada ma opiniować założenia strategii i projektów aktów prawnych, ale także inicjować proces legislacyjny. RDS ma dysponować własnym budżetem i przeznaczać go m.in. na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie, koordynację prac. Związki i pracodawcy chcą też, by dialog społeczny był jawny dla opinii społecznej. Podobne zasady mają obowiązywać również w radach wojewódzkich.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24