Polska odbiła się od dna. Awans w europejskim rankingu transportu

Z kraju

ShutterstockPolska zajęła 22. miejsce w europejskim rankingu

Polska awansowała w europejskim rankingu transportu i już nie zajmuje ostatniego miejsca, jak to było jeszcze dwa lata temu - wynika z zestawienia Komisji Europejskiej. W Europie Środkowo-Wschodniej najlepiej wypadły Węgry, zajmując 7. miejsce, Polska znalazła się na pozycji 22.

Komisja Europejska ocenia co rok postępy w branży komunikacyjnej wszystkich państw członkowskich biorąc pod uwagę 30 kategorii. ocenia m.in. udział odnawialnej energii w transporcie, infrastrukturę drogową, kolejową, transport publiczny, zadowolenie mieszkańców, liczbę wypadków czy udział kobiet zatrudnionych w sektorze.

Jak podkreśliła KE, jej celem jest system transportu wysokiej jakości, bez emisji CO2, w pełni zintegrowany i wydajny.

- To zestawienie jest jak znak drogowy, wskazuje drogę i określa dystans, jaki jest wciąż do pokonania. Jest to użyteczne narzędzie dla nas, dla państw członkowskich i dla zainteresowanych stron, ponieważ określa, gdzie robimy postępy, a gdzie potrzebne są dalsze inwestycje i działania. Jest szczególnie krzepiące, że wysiłki Komisji, aby wypełnić lukę inwestycyjną w sektorze transportu, zaczynają przynosić efekty - oceniła Violeta Bulc, komisarz ds. transportu.

Ranking transportowy

W tegorocznym zestawieniu Polska zajmuje 22. miejsce wśród 28 państw UE. Jeszcze w 2014 roku Polska była ostatnia, w 2015 przedostatnia (przed Rumunią). Komisja Europejska chwali Polskę szczególnie za postępy w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach. Największe deficyty widzi natomiast w obszarze infrastruktury.

Pierwsze miejsce już trzeci rok z rządu zajmuje Holandia, która otrzymała największa liczbę punktów w 15 kategoriach. Na kolejnych miejscach jest: Szwecja, Niemcy i Austria.

W rankingu uwzględniono dane Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Światowego Forum Ekonomicznego.

Ranking transportowy KE:

1. Holandia

2. Szwecja

3. Niemcy

4. Austria

5. Dania

6. Finlandia

7. Węgry

8. Wielka Brytania

9. Estonia

9. Francja

9. Słowacja

12. Irlandia

13. Czechy

13. Hiszpania

13. Łotwa

16. Cypr

17. Włochy

17. Luksemburg

17. Malta

20. Belgia

20. Portugalia

22. Litwa

22. Polska

24. Słowenia

25. Bułgaria

26. Grecja

27. Chorwacja

28. Rumunia

Rewolucja w opłatach za drogi:

Rewolucja w opłatach za drogi

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl, dw.com

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock