Totalizator poszukuje chętnych do pełnienia wysokich funkcji. Ostatnie dni na aplikacje

Z kraju

Jak zwiększyć swoje szansę na zatrudnienie? Liczą się nie tylko kompetencje, ale i wyglądtvn24bis
wideo 2/3

We wtorek rada nadzorcza Totalizatora Sportowego zapozna się z aplikacjami chętnych startujących w konkursie na prezesa i dwóch członków zarządu spółki, ustali także harmonogram spotkań z wybranymi kandydatami - poinformował przewodniczący rady nadzorczej Piotr Kwiecień.

- We wtorek jest rada nadzorcza, która otworzy koperty z aplikacjami i ustali harmonogram spotkań z kandydatami, którzy złożyli swoje aplikacje - powiedział Kwiecień. Do poniedziałku 8 maja chętni na funkcję prezesa i członków zarządów: odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing oraz odpowiedzialnego za finanse i inwestycje mogą zgłaszać swoje aplikacje. Rada nadzorcza spółki 19 kwietnia podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska.

Koniec kadencji

- Z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrachunkowy 2016, kończy się kadencja wszystkich organów spółki Totalizatora Sportowego, najpóźniej do 30 czerwca 2017. W związku z powyższym, ogłoszenie rady nadzorczej spółki Totalizator Sportowy o konkursie na trzy stanowiska dotyczy objęcia mandatów w zarządzie na kadencję zaczynającą się na przełomie czerwca/lipca 2017 roku - tłumaczył przewodniczący RN.

W jego ocenie, obecny prezes spółki Olgierd Cieślik, razem z dotychczasowym zarządem "energicznie i z dużą determinacją pracuje nad realizacją wyzwań, które wprowadziła nowelizacja ustawy hazardowej". Jak podkreślił, konkurs jest otwarty i może w nim startować każdy, kto spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu RN.

- Totalizator Sportowy jest spółką realizującą monopol państwa. Jest on w tej chwili w jednym z najważniejszych momentów w historii. A mianowicie w momencie wynikającym ze zmian prawa w związku z nowelizacją ustawy hazardowej. Otwiera to przed spółką perspektywy podejmowania nowych rodzajów usług w zakresie gier hazardowych. Myślę, że kandydaci, którzy zostaną zaakceptowani przez radę nadzorczą, muszą się wykazywać daleko idącą wiedzą na temat realiów, w jakich spółka działa i możliwości wariantów realizacyjnych tych zadań, które wynikają z ostatniej nowelizacji ustawy. Tutaj wymagana jest wiedza ekspercka - podkreślił Kwiecień. Jak dodał, rada nadzorcza jest w stałym kontakcie z ministrem wykonującym prawa właścicielskie w tej spółce, czyli wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim.

Wymagania od kandydatów

Z ogłoszenia rady nadzorczej wynika, że otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi 9 maja br. w siedzibie spółki w Warszawie, rozmowy odbywać się będą od 16 do 30 maja. Od kandydatów na prezesa i członków zarządu Totalizatora Sportowego wymaga się m.in. ukończenia studiów wyższych, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, korzystania w pełni z praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych; osoba taka nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Jak wskazano w ogłoszeniu, dodatkowymi atutami kandydatów będą m.in. "znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, doświadczenie w zakresie zarządzania grupą kapitałową, czynna znajomość języka obcego". W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie sprawdzany jego zakres wiadomości nt. m.in. działalności spółki w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz organizowania wyścigów konnych.

Stanowisko prezesa

W ogłoszeniu napisano, że w przypadku ubiegania się o stanowisko prezesa, czy członka zarządu spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję prezesa lub członka zarządu spółki, "Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników". Chętni do zgłoszenia powinni dołączyć list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, iż wobec nich nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W połowie marca rada nadzorcza Totalizatora Sportowego wyznaczyła Olgierda Cieślika na prezesa spółki, który funkcję tę objął 20 marca. Od lutego prowadziła konkurs na prezesa firmy, kiedy z funkcji prezesa rezygnację złożył Łukasz Łazarewicz. Kierował on spółką przez 10 miesięcy. Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO jest spółką Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock