Z kraju

Z kim mieszkają Polacy? Badanie

Z kraju

ShutterstockSamotnie mieszka 19 proc. pytanych przez TNS

Blisko co piąty Polak (19 proc.) mieszka sam; wśród seniorów powyżej 60. roku życia odsetek ten jest ponad dwukrotnie większy i wynosi 41 proc. - wynika z sondażu TNS Polska.

Według badania blisko połowa respondentów (47 proc.) mieszka z żona lub mężem, kolejne 10 proc. z partnerem lub partnerką. Jedna czwarta badanych dzieli swoje mieszkanie z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat, z kolei 13 proc. z dzieckiem pełnoletnim. Z rodzicami - matką lub ojcem - mieszka 20 proc. respondentów. Natomiast z wnukami mieszka 2 proc. badanych, zaś z teściami 1 proc.

Dużo samotnych wśród seniorów

Samotnie mieszka 19 proc. pytanych przez TNS. Największy odsetek samotnych jest wśród osób powyżej 60. roku życia - 41 proc. oraz wśród osób w wieku 50-59 lat - 24 proc. Także 6 proc. respondentów w wieku 15-19 lat odpowiedziało, że mieszka samotnie. W tej ostatniej grupie wiekowej dominują zdecydowanie osoby mieszkające z rodzicami, stanowią one 89 proc. Nie dzieląc na przedziały wiekowe TNS podało, że co trzeci Polak (32 proc.), który deklaruje, że wciąż ma rodziców, dzieli z nimi mieszkanie. Z rodzicami mieszka także 46 proc. badanych w wieku 20-29 lat, 20 proc. spośród tych w wieku 30-39 lat oraz 11 proc. spośród grupy w wieku 40-49 lat i 9 proc. z grupy 50-59 lat. Jak zaznacza TNS częściej mieszkania z rodzicami dzielą mężczyźni. "Mieszkańcy wsi częściej mieszkają pod jednym dachem ze swoimi dziećmi i rodzicami. Mieszkanie z rodzicami jest również bardziej popularne w regionie wschodnim. (...) Z rodzicami mieszkają przede wszystkim uczniowie i studenci, ale również bezrobotni" - wskazano w komunikacie z badania. Dodano w nim, że znacznie rzadziej Polacy tworzą natomiast wielopokoleniowe gospodarstwa domowe i mieszkają ze swoimi wnukami, pradziadkami, dziadkami, czy teściami. Badanie przeprowadzono od 3 do 8 czerwca tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Minister o Mieszkanie plus: około połowy 2019 roku pierwsze klucze:

Minister o Mieszkanie plus: około połowy 2019 roku pierwsze klucze
Minister o Mieszkanie plus: około połowy 2019 roku pierwsze kluczetvn24

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości