Zabezpiecz się przed nieudanymi wakacjami. Ruszył nowy rejestr dla podróżnych

Z kraju

Adwokat o zmianach w ochronie turystówtvn24
wideo 2/4

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy rejestr z informacjami dotyczącymi biur podróży. Dzięki niemu turyści mogą na przykład sprawdzić, czy touroperator ma zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki (Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Uławiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych) zawiera wpisy dla ponad 4,6 tys. przedsiębiorców tej branży. Nowy rejestr zastąpił dotychczasową Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

System jest dostępny na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jakie informacje w rejestrze?

Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG wskazuje, że ewidencja o biurach podróży jest adresowana przede wszystkim do klientów biur podróży.

- Otrzymują oni możliwość zweryfikowania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem. W szczególności warto sprawdzić przed zakupem wycieczki: czy dany touroperator posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki (prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw) oraz czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej niewypłacalności - wyjaśniła. W ewidencji TFG znajdują się też inne informacje, na przykład o tym czy dany touroperator został wykreślony z rejestru lub został objęty czasowym zakazem prowadzenia działalności. - Istotne jest również to, że wszystkie dane w naszej ewidencji aktualizowane są na bieżąco tj. w chwili ich wpisu do lokalnych rejestrów, prowadzonych przez marszałków województw - dodała dyrektor biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mentlewicz.

Lepsza ochrona podróżnych

Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z listopada ubiegłego roku. "Obowiązująca od początku lipca nowa ustawa powoduje jeszcze lepszą ochronę podróżnych przed niewypłacalnością biur podróży. Nowe przepisy m.in. rozszerzają krąg podmiotów, które zobowiązane są do płacenia składek na TFG i których klienci objęci zostali gwarancjami Funduszu. Zmianie uległa również wysokość składek np. dla klientów kupujących imprezy z dojazdem własnym - zostały one obniżone nawet o 50 proc." - zwrócił uwagę UFG. Turystyczny Fundusz gwarantuje dodatkowe środki na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży. Dodatkowe środki są wypłacane w dwóch przypadkach - kiedy touroperator nie może zapewnić kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru (gwarancji bankowej) okazują się niewystarczające; bądź w sytuacji kiedy środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami w całości lub części. Pieniądze w TFG pochodzą ze składek uiszczanych przez biura podróży. Na koniec 2017 roku na koncie Funduszu było 43 mln zł - 80 proc. tej kwoty to zabezpieczenia za zagraniczne wycieczki czarterowe.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock