Klienci spóźniają się z płatnościami. Najgorzej w sektorze budowlanym

Z kraju

ShutterstockBudownictwo jest branżą, która jest najbardziej dotknięta problemem z terminowym odzyskiwaniem należności

48 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma problem z terminowym odzyskiwaniem należności od klientów. Dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw oraz firm budowlanych i produkcyjnych - wynika z listopadowego raportu BIG InfoMonitor na temat Indeksu Zatorów Płatniczych BIG.

W listopadzie wartość Indeksu Zatorów Płatniczych BIG wyniosła 3 pkt. W poprzedniej edycji raportu wyniósł 12,6 pkt. (maj 2015).

- Wskaźnik odzwierciedla nie tylko faktyczny stan opóźnień w płatnościach, ale w dużym stopniu również ocenę samego zjawiska, a ta okazała się wyjątkowo krytyczna w obecnej fali badania - powiedział wiceprezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand. Jak dodał, duża obniżka Indeksu wynika w głównej mierze z faktu, że po raz pierwszy w badaniu uwzględniono mikroprzedsiębiorców.

Najgorzej w sektorze budowlanym

W podziale według wielkości firm Indeks dla mikroprzedsiębiorstw ukształtował się na poziomie 1,5 pkt., dla małych firm - 7,3 pkt., a dla dużych - 10,1 pkt. W raporcie dokonano także podziału ze względu na branże, w jakich funkcjonują firmy: usługi, handel, budownictwo oraz produkcja. Najgorszy wskaźnik prezentuje sektor budowlany (jest to -3,5 pkt.). Indeks Zatorów Płatniczych BIG (wcześniej Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG) przyjmuje wartości z zakresu od 100 do -100. Im Indeks jest niższy, tym ocena bezpieczeństwa działalności gospodarczej wśród firm posiadających zatory płatnicze jest gorsza. Z raportu BIG InfoMonitor wynika, że przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi 41,6 tys. zł. W mikrofirmach zadłużenie kontrahentów wynosi ponad 35 tys. zł, w małych firmach - ponad 50 tys. zł, a w firmach średnich - 90 tys. zł. Skutki zatorów najmocniej odczuwają firmy w sektorach budowlanych (67 proc.) oraz produkcyjnych (56 proc.). Najwięcej pieniędzy nie wpływa na czas do firm budowlanych - 67,4 tys. zł (zadłużenie 60 dni). Opóźnienia w płatnościach w tej branży są, jak deklarują przedstawiciele firm budowlanych, zjawiskiem cyklicznym powiązanym z koniunkturą gospodarczą. W pozostałych branżach jest to stały element rzeczywistości.

Nieterminowe płatności "poważną przeszkodą"

92 proc. firm postrzega nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. "Z powodu zatorów płatniczych firmy tracą też przychody, ograniczają rozwój i zatrudnienie, a także ponoszą dodatkowe koszty finansowania" - wskazał wiceprezes BIG InfoMonitor. "Poprawiająca się koniunktura gospodarcza nie zawsze jest w stanie zrekompensować to przedsiębiorcom. Na tle lepszej sytuacji gospodarczej widoczna jest ostra konkurencja, obniżka marż i presja wzrostu płac - firmy muszą podejmować więcej zleceń" - dodał Hildebrand. Kontrahenci, aby opóźnić lub zmniejszyć zapłatę, sięgają po różne "pomysły". Niektórzy stawiają ultimatum, że spłacą należność zgodnie z terminem, ale w związku z tym oczekują rabatu. Inni oferują spłatę w ratach lub rezygnują z części zamówień/usług. 64 proc. firm z zatorami płatniczymi akceptuje taką "politykę ustępstw", aby współpracować z dużymi firmami.

Działania zapobiegawcze

58 proc. przedsiębiorstw podejmuje działania zapobiegawcze, które mają pomóc w uniknięciu zatorów płatniczych, są to jednak średnie firmy. Jak wskazywał Hildebrand, mikroprzedsiębiorstwa nie mają czasu na działania prewencyjne - muszą się rozwijać i pozyskiwać jak najwięcej klientów. Firmy, które już się na to zdecydują, najczęściej uciekają się do sprawdzania oraz windykacji klientów.

- Prowadzimy prace, które maja ułatwić firmom sprawdzanie w momencie wystawiania faktur - nadmienił Hildebrand. Zapowiedział, że będą to programy księgowe, które w momencie wystawiania faktury mogłyby sprawdzać usługi kontrahentów. Zdaniem wiceprezesa BIG InfoMonitor takie sprawdzanie powinno być powszechne. 43 proc. przedsiębiorców decyduje się na skierowanie sprawy do sądu, gdy problem z odzyskaniem należności staje się poważny. W badaniu wzięło udział 600 mikrofirm, a także małych i średnich W próbie znalazło się 296 mikrofirm (zatrudniających do 9 pracowników), 203 małe firmy (10-49 pracowników) oraz 101 średnich firm (50-249 pracowników). Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock