Tauron sfinalizował nabycie kopalni Brzeszcze. Zmiany dla ponad tysiąca pracowników

Z kraju

PAPSpółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zawarły w czwartek umowę sprzedaży części kopalni Brzeszcze

Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zawarły w czwartek umowę sprzedaży części kopalni Brzeszcze. Za aktywa zakładu, który jeszcze niedawno należał do Kompanii Węglowej (KW) Tauron zapłacił symboliczną złotówkę.

Jest to trzecia kopalnia należąca do grupy Tauron.

Cel spółki

Jak podał Tauron w przesłanym mediom komunikacie, przedmiotem umowy jest nabycie części Zakładu Górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu. Przedwstępna warunkowa umowa nabycia tych aktywów zawarta została w październiku br. Ustalono wtedy, że Tauron zapłaci za nie 1 zł i że znajdą się one do końca 2015 r. – po uzyskaniu wszystkich zgód korporacyjnych i UOKiK oraz decyzji Ministerstwa Środowiska o przeniesieniu koncesji, co już nastąpiło – w spółce Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. - Naszym celem jest kontynuowanie dotychczasowej działalności prowadzonej w przejmowanej części kopalni Brzeszcze, a także przeprowadzenie w zakładzie niezbędnych inwestycji poprawiających jego efektywność - powiedział prezes spółek Tauron Wydobycie oraz Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Łukasz Brzózka.

Plany na przyszłość

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kopalnia Brzeszcze ma w przyszłości zostać włączona do spółki Tauron Wydobycie, do której obecnie należą już Zakład Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze zakłady wydobywcze grupy Tauron w prawie 70 proc. mają pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Do tej pory wskaźnik ten wynosił ok. 40 proc. Ze względu na konieczność prawidłowego i bezkolizyjnego prowadzenia działalności w kopalni partnerzy określili w odrębnej umowie zasady wzajemnej współpracy po transakcji, w tym m.in. zasady świadczenia usług w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach. W dniu zawarcia umowy ok. 1500 pracowników kopalni Brzeszcze przeszło do nowego pracodawcy. Warunki przejścia załogi zakładu oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia ustalone zostały w porozumieniu zarządu spółki celowej z organizacjami związkowymi z Brzeszcz.

Bez konkurencji

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów KW - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Do ogłoszonego w sierpniu przez SRK przetargu na Brzeszcze zgłosiły się trzy podmioty - poza spółką celową Tauronu (czyli RSG, która zmieniła nazwę na Nowe Brzeszcze Grupa Tauron) także Węglokoks Kraj i należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. Z czasem Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się. Tauron Polska Energia zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swym działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. grupa Tauron wyprodukowała ok. 3,5 mln ton węgla kamiennego. Nakłady inwestycyjne w obszarze wydobycia od początku roku sięgnęły 177,5 mln zł. Działalność wydobywcza grupy w trzech kwartałach 2015 r. 134,7 mln zł zysku EBITDA wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Jak podaje spółka, dobry wynik był możliwy m.in. dzięki osiągnięciu wysokich wolumenów wydobycia i sprzedaży węgla oraz uelastycznieniu świadczeń dla byłych pracowników.

Były prezes Tauronu o nabyciu Brzeszcz:

Kurella: nabycie Brzeszcz za złotówkę jest początkiem długiej drogiTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP