Spór o blok w Jaworznie. Rafako i Tauron zawarły porozumienie

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Morawiecki: jeśli będzie trzeba, będziemy kontynuować sprzedaż węgla przez samorządy (wypowiedź ze stycznia 2023)
Morawiecki: jeśli będzie trzeba, będziemy kontynuować sprzedaż węgla przez samorządy (wypowiedź ze stycznia 2023)TVN24
wideo 2/5
TVN24Morawiecki: jeśli będzie trzeba, będziemy kontynuować sprzedaż węgla przez samorządy

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły porozumienie w ramach mediacji - poinformowała we wtorkowym raporcie bieżącym spółka Rafako. Spółki planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 roku. Spór dotyczy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów (MW) w Jaworznie, którego wykonawcą było Rafako.

Zgodnie z raportem, porozumienie zawiera m.in. zobowiązanie Rafako i Tauronu Wytwarzanie do niewystępowania do 28 lutego br., wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, przy czym zobowiązanie to nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania czy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń.

Porozumienie zawiera też oświadczenie Rafako i Tauronu Wytwarzanie o zamiarze dalszego prowadzenia mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP z intencją polubownego uregulowania roszczeń "łącznie z dostrzeżeniem i potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń".

W porozumieniu wskazano, że Rafako i Tauron Wytwarzanie "widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.".

Porozumienie wskazuje obszary i zagadnienia dalszych negocjacji w ramach mediacji przed Sądem Polubownym, łącznie ze zobowiązaniem do prowadzenia negocjacji i mediacji, celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do 28 lutego br. oraz podpisania ugody do 8 marca br.

Strony uzgodniły, że zakończenie kontraktu na blok 910 MW nastąpi nie później, niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy czym łączna odpowiedzialność Rafako i Tauronu Wytwarzanie z tytułu realizacji kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w negocjowanej ugodzie.

Prezes Tauron Wytwarzanie komentuje

Tauron przekazał we wtorkowym komunikacie, że porozumienie jest efektem dotychczasowych negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Prezes Tauronu Wytwarzanie Trajan Szuladziński ocenił, że ostatnie tury negocjacji otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej harmonogram prac strojeniowych i naprawczych. "Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW parametrów gwarancyjnych, nie później niż do końca 2023 r. Naprawa usterek i wad jest istotna dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku w dłuższej perspektywie czasowej" - wskazał Szuladziński, cytowany w komunikacie.

"Zawarte porozumienie pozwoli na zweryfikowanie parametrów kontraktowych bloku, co jest warunkiem kluczowym zminimalizowania roszczeń finansowych. Zgodnie z ustaleniami z Rafako zamierzamy to zrobić przy wykorzystaniu certyfikowanej firmy zewnętrznej" - zasygnalizował prezes Tauronu Wytwarzanie.

Spór o blok w Jaworznie

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku.

Wcześniej Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona. Spółka zapowiadała, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Następnie Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Tauron uznał te roszczenia za nieuzasadnione.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: media.tauron.pl

Pozostałe wiadomości